7 day tweet volume :
މިފެށޭ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ ރާއްޖެއާ ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ދަންނަވަން. މިއީ ދަރުމައާ ޘަވާބާއި ފާގަތިކަން ތިޔާގި މައްސަރެއް ކަމުގައި ލައްވާށި. pic.twitter.com/FQlYmFgIpk
Barakaaitheri Ramazan mas feshey iruves King Salman Miski nuhulhuveythee hithaamakuran. Male ge rayyithunnah adhi Male ah ziyaaraikuraa rayyithunnah e miskithuge beynun hifeynegoi sarukaarun veehaaves avahakah hahdhavaidhevvumakee alhugandumen emmenge ilthimaas.
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި، ތަހުނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން، އަދި މި މާތް މައްސަރުގެ ހެޔޮ ދަރުމައާއި ޘަވާބު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުން އެދި މާތް اللهއަށް ދުޢާދަންނަވަން !

رمضان مبارك
Miskih thakuga mireyn feshigen tharaavees namaadhu kuran fashaane In Shaa Allah.
Barakaai theri Ramadan mahuge thahuniyaa aai heyo edhun thah enmehaa lobuvethi rahyithunah aris kuran. رمضان مبارك
 • މިފެށޭ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ ރާއްޖެއާ ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ދަންނަވަން. މިއީ ދަރުމައާ ޘަވާބާއި ފާގަތިކަން ތިޔާގި މައްސަރެއް ކަމުގައި ލައްވާށި.
  @ibusolih
 • Our volunteer teams were out on the field reaching out to Migrants and 📢 Providing information on #COVID19 and Vaccination to keep our community Safe. Remember to; Wash your hands ✋👏 Keep Physical Distance 🧍‍♂️- 🧍‍♀️ Sanitize your hands regularly 👏 Thank you Volunteers. 👍
  @mrc_mlb
 • ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓުލައި ނިމުނުތާ 24ގަޑި އިރު ނުވަނީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމް ނުކުމެ ހުޅުމާލޭގައި ހަރުކުރި ކެންޕެއިން މެޓީރިއަލްތައް ނަގައި ރަށް ވާނީ ސާފު ކޮށްފަ.މިއީ ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކުންވެސް ކަންކުރަން ވާނޭ ގޮތް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.
  @shuja3831
 • ރައީސް ނަޝީދާ އަޅުގަނޑާ ހިޔާލު ތަފާތުވާ ކަންކަން އަންނާނެ. އެކަމަކު ޕާޓީއަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުން ނުކުރާނެ - ރައީސް @ibusolih
  @Lucasjalyl
 • Roadha mahaa eku ufaaverikan
  @AdhadhuMV
 • Got the second dose of the vaccine. Get the vaccine to protect yourself and your loved ones. #AaUmmeedhu #COVID19Dhifaau
  @FaisalNasym
 • Ramadan Mubarak
  @AdhadhuMV
 • Ramadan Mubarak to everyone! May Allah bless this Ramadan with happiness, togetherness, and good news. May He guide our ways with peace and light. Let us cleanse ourselves from our sins through prayers and fasting and accomplish taqwa on this holy month. #RamadanKareem
  @SIMDIgroup
 • As we welcome Ramadan it is very important that we invest time to be more productive and be the best of ourselves! Join us with Sheikh @aneelmv as we explore ways to be productive in this Ramadan!
  @mahaldheebmv
 • “Today’s a great day to listen to the “Gumm-“ twitter.com/imagummybear/s…
  @BelovedBossman
 • ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކަށް ލުއި ހޯދަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ލުއި ހޯދައި ދިނުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއް! ޖަލު ހުކުމުގައި ތިބި އެންމެނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ! އެންމެނަށް ލުއި ދޭންވާނެ! ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ގޮވާލަން!
  @AlhanFahmy
 • #JazeeraLIVE: Kuree sarukaarun Gulheefalhugai meehun aabaadhu kurumah visnaafa eh neh: Raees
  @JazeeraBrk
 • ކޮރަލްބުލެވަރޑް ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި @MMuizzu ހިންގެވި ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓަށް ވީގޮތެއް ސާފުކޮށް ދެވިދާނެތޯ؟ ދިވެހިން އަތުން މިލިޔަނުން ފައިސާ ނަގައިގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ސަރުކަރު ބޭނުންކޮށްގެން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުން ދަވާލި މައްސަލަ ބައްލަވާ @ibusolih
  @AlhanFahmy
 • @presidencymv
 • @presidencymv
 • @presidencymv
 • @presidencymv
 • ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އާޓިސްޓުންގެ ފަރާތުން ހުރިހާ އެންމެނަށް މި ފެށޭ ރޯދަ މަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުވަން. #Ramadan #RathaaKalhugeLashkaru
  @SymbolicRecords
 • Read BRR again ( Characters belong to @McLinskeyArt )
  @EnnuikalART
 • [210412 INSTAGRAM Story] sooyoungchoi snsdstagram.com/sooyoungchoi/s… #SNSD #GirlsGeneration
  @snsdstagram85
 • މި އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ލީ ވޯޓާއި، ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ފުރިހަމައަށް ސަރުކާރުން ބަލައިގަނެ، އަދި، ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވައެވެ. presidency.gov.mv/Press/Article/…
  @WaddeyAli
 • رمضان مبارك ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސް ކުރަން!
  @muscmaldives
 • މިއަދު 14:30ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ psmnews.mv/84512
  @psmnewsmv
 • Maadhamaa roadhamas feshenee. Male' maguthah emme baaru bodu gadeega @MaleCitymv decided to give permission to close Majeedhee Magu.
  @hussaindidi
Free access is provided to the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more