7 day tweet volume :
 • ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެވެސް އެންމެ އިސް އަމާޒަށް ހެއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި presidency.gov.mv/Press/Article/…
  @presidencymv
 • Very true: Kuni meehunnakee aharumen: Kuni balai Anna meehaa eh noon.
  @AmeenaAna
 • 2014 ގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ހެދި ސަރވޭއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ގާތްގަނޑަކަށް %71 ބޭނުންވަނީ ކޯޓުތަކަށް ނުގޮސް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން. ސަބަބަކީ ކޯޓުތަކަށް އިތުބާރު ނުކުރެވުން. އިންޞާފު ލިބޭނެކަމުގެ އިތުބާރު ނެތުން: ރައީސް
  @presidencymv
 • އިލާހީ މިބިން ކުރައްވާށި އަމާން، މިއަޅާގެ އުފަން ދިވެހިންގެ މިބިން ތިބާ ޙަޟްރަތުން އޮހޭ🇲🇻
  @SatoMexicanox
 • Tax Ruling TR-2019/A18 (Mandatory online payment of taxes) has been published in the Gazette & is available on our website.  For more info:  mira.gov.mv/TaxLegislat…/tr-2019-a18-english.pdf mira.gov.mv/TaxLegislat…/tr-2019-a18-dhivehi.pdf
  @MIRAmaldives
 • ⚽️⚽️⚽️
  @MoSalah
 • ކޮންމެ އިހުމާލަކީ އަނިޔާއެއް ކަމަށްވާ ނަމަ، ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކަމާމެދު އަޅައިލުމެއް ނެތި، ތިން ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން މައްސަލަ ބާއްވާއިރު، އެއަށް ވުރެ ބޮޑު އަނިޔާވެރިކަމެއް އޮންނާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދޭ: ރައީސް
  @presidencymv
 • FOR THE RECORD, the ONLY uncorrupt person I have known in recent history, given the opportunity to get corrupt, is @AhmedSaeedGahaa (HAIL HIM FOR THAT) - we all know why and what. #7FEB12 #COUP #SELLWORMREPORT #IPAD #APPLE #CONIREPORT
  @MunnimSaeed
 • އަޅުގަނޑު މި މަޤާމާ ޙަވާލުވުމަށް ފަހު، ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން މި އަންނަނީ، ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ ޙައްޤުތައް، އަނބުރައި ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް
  @presidencymv
 • @tunes_no
 • Very Low tide in #Fulhadhoo #GoidhooAtoll #GoiFulhaFehendhoo #Maldives
  @husendidi
 • Who doesn't love a whale shark photo 😍 What is your favourite marine animal and why? Comment below! 📷: IG User Jesshaddenphoto in Exmouth
  @PADI
 • Favorite comment today From mi raees to mi gaidhee
  @Lucasjalyl
 • އޮލިމްޕަހުގައި މިވަގުތު ކުރިއަށްދާ ޗައިނާގެ ސަގާފީ ޝޯގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން @yumna_maumoon @ikramn @DhilooDhilaa @NCA_MDV @HabeysBoduberu
  @MACH_MV
 • Fisaare azumuga misaaley hidhumathugaa.. Veymandoo aa Thimarafushi Riyazey vee hovan🎶🎶 Vote for Riyaz ✔ #UmmeedheeBadhalakahRiyaz @riyazabdulla
  @zahu_riyaz
 • This halal restaurant in D.C. will give anyone in need a free meal
  @nowthisnews
 • މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާއަށް މިއަދު ބޭނުން ވަނީ ފާރިސް މައުމޫން ފަދަ ތައުލީމީ ކެރޭ ގާބިލް ޒުވާނެއް #votefaris #MRM2019 #Majilis2019 #MRMkerigenkuriah
  @faris_team
 • ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށްވުރެ މާމަތިވެރި، އަދި އެހާމެ ޤަދަރުވެރި މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ގުޅިފައިވަނީ، ފަނޑިޔާރުގޭގެ ނިންމުންތަކާ: ރައީސް
  @presidencymv
 • އެއްކުރާ މުދާތަކާ ރަސްކަމާ ބޮޑެތިވިހާ އެކުއެކީ އެ ދޫކުރަން ޖެހޭނެޔޭ އެދާއިރުން އިއްޔެގާ އެކީ އުޅުނު މިތުރުނާ އަޒީޒުނާ ވީޔެވަކި މި ފާލަމުން ކުރި ދަތުރު ނިންމަމުން Thaaeedhukoh Court kairiah dhaane meeheh nei thaa Tweeteh kohlaane meeheh ves miadhu nei.
  @Lucasjalyl
 • That away end on a Monday night in London was an unbelievable effort by the fans. Non-stop singing from warm-up until the final whistle. Oh and the result weren’t bad either 🤣🤘🏾👹
  @youngy18
 • #VoteAhmedLatheef #KendhooDhaairaa #Agenda19 #Majlis19Thilafathah
  @AhmedLathyf2019
 • ޒުވާނުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދީ ކެނޑީޑޭޓް ހުސެން މުހައްމަދު @Hunuboli ☑️ #HM2019 #Agenda19 #JazeeraFuvahmulah
  @JFuvahmulah
 • Yameen ge candidate in ah thaaeedheh nukuraanan: Ali Waheed avas.mv/60560
  @avasmv
 • 👀💔👀
  @Simwarr
 • i always get ccs i wanna spoil yall so rt to get ccs
  @haknyeonco
 • ކުށެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު ނުހައްގުން ޖަލަށް ލި އަނިޔާވެރިއެއް. އޮއްސެމުން ދިޔަ އިރާ އެކު އެދަނީ ދުނިޔެ ހިނގާ މަގުން ޖަލަށް. އިބުރަތެއް.
  @Lucasjalyl
 • Have sent summons to the Governor of @MMA_Maldives, regarding the sudden dismissal of the Head of the Financial Intelligence Unit, while the Unit had lodged cases with both the ACC & the Police, on suspicious financial transactions involving President Yameen’s private accounts.
  @evattey
Get Full Access Now
Login via Twitter to start your free trial now

Don't have a Twitter account? You can also register via Facebook or Instagram

Existing users can login

Our trial allows access to only the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Plus subscription provides full access to all available timeframes

Signup Now