7 day tweet volume :
Deputy speaker of parliament @evattey assaulting opposition MP @SembeHucen in tonight’s parliament session. @IPUparliament @hrw @amnesty @UKinMaldives pic.twitter.com/ot416GUZQT
މެޖޯރިޓީގެ ބާރު ދައްކާލި ގޮތް!
ނައިފަރު ރައްޔޮތުންގެ ގަޔަށް ބޮލަށް މިގޮތަށް އަރައިގަތުމަކީ ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް! pic.twitter.com/zdnQ04IN3d
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަޖްލިސް މެންބަރުން މިއަދު ތިޔަ ކުރެއްވި ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަަތަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް. އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި މަޖްލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރިއްޔާ. ފެނިގެން މި ދިޔައީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ބާރު! pic.twitter.com/2g4bSHkd3P
+2
 • Deputy speaker of parliament @evattey assaulting opposition MP @SembeHucen in tonight’s parliament session. @IPUparliament @hrw @amnesty @UKinMaldives
  @Nahil_AS
 • @PlayStation
 • މެޖޯރިޓީގެ ބާރު ދައްކާލި ގޮތް! ނައިފަރު ރައްޔޮތުންގެ ގަޔަށް ބޮލަށް މިގޮތަށް އަރައިގަތުމަކީ ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް!
  @AlhanFahmy
 • ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަޖްލިސް މެންބަރުން މިއަދު ތިޔަ ކުރެއްވި ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަަތަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް. އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި މަޖްލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރިއްޔާ. ފެނިގެން މި ދިޔައީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ބާރު!
  @abdulla_shahid
 • Salute to my @MDPSecretariat MP’s for standing up for the people of the Maldives when they needed you to. This is true representation of people’s power. Thank you President @ibusolih and Speaker @MohamedNasheed & Majority Leader @aliaazim for your leadership.
  @abdulla_shahid
 • ލ.ގަމުގައި ތައްޔާރު ކުރެވެމުންދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް އާއި ކޮންސިއުމަބްލްސް އެސްޓީއޯ ގެ ފަރާތުން ފޮނުވުމަށް މިހާރު ވަނީ ބަރުކުރެވިފައި. ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ދެވޭ ސިއްޙީ ފަރުވާ ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް.
  @mohamedwisaam
 • I never expected @MohamedNasheed to give us a chance to call him a #Dictator ! Saddens me to see this happened !
  @AlhanFahmy
 • The police after protesters get pictures of them kneeling
  @HesAtYoWindow
 • HPA ge guideline aai eggothah Majilis jalsa mirey kuriyah dhanee.
  @Arttey
 • 74 vote in QA ah husha elhunu islaahu faas vejje! 👏👏👏👏👏
  @Roxeyna
 • Opposition PPM’s VP & MP for Naifaru constituency @Shiyamaldives was severely injured after several MPs of ruling MDP assaulted him on the orders of speaker @MohamedNasheed
  @axanner
 • Ruling party brutally attacked Opposition Party MP @Shiyamaldives during Parliament session. @AJEnglish @USEmbSL @caron_rohsler @Europarl_EN @EU_Commission @XHNews @AmbassadorZhang
  @HeenaWaleed
 • Vine St. Expressway, Philly. THEY ARE LITERALLY TRAPPED.
  @bbcease
 • Just look at @MohamedNasheed He was acting like that on 7th February 2012 too.
  @axanner
 • “Alhugandu beynun vanee thalhaane kudhin kolheh hoadhaigen thalhan” -Nasheed
  @axanner
 • Strongly condemn the attack made on Hon. MP Ahmed Shiyam @Shiyamaldives inside Parliament chambers! It is shocking and utterly unacceptable that the Speaker of the parliament ordered on this improper act!
  @Tholal
 • Thank you to everyone who donated to the MRC COVID19 Migrants Relief Fund! Your donations ensure that we can sustainably work towards meeting the humanitarian needs of migrants - we appreciate the generous support. #WeAreInThisTogether
  @maldivianrc
 • ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރަތްޔިތުން ޓެކްސް ދެއްކިޔަސް ހިލޭ އެހީއާއި، ލޯނާއި އަދި ޗަންދާ ދިނަސް މިހާތަނަށް އެޅީ ފޫނެތް ފަޔަށް. މިހެން ތިބެވޭކަށް ނެތް، މަގުމަތިން ބައްދަލު ކުރަން ޖެހިދާނެ. ކަލާސީނާއި ކައްޕިތާނުވެސް ހޫރާލަން ޖެހިދާނެ. #FreePresidentYameenNow #ReformAndPerformGovernment
  @MatheenMv
 • Attending a High-Level Panel Discussion on 'Accelerating Energy Transition in Small Island Developing States to Stimulate Post-Pandemic Recovery'. Thank you @IRENA and @AOSISChair for organizing this important webinar. #renewableenergy @flacamera @SelwinHart @MoEnvmv
  @DrHussainHassan
 • Every battle is won by humility, not brute force. The Miami police outclassed every police force in the world by apologising before the angry protesters, before cameras, before the world. The crowds began to cry. Violence stopped. Can our police force not think like this?
  @PritishNandy
 • We wish a happy Golden Jubilee to @soneehardware - the brand that changed the face of Hardware in the Maldives. Happy 50!
  @veligaahardware
 • މިރެއަކީ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން މޫނު ފޮރުވައިގެން ތިބެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ނިޒާމުގެ އެތެރޭން ރައްޔިތުން ބަލަންތިއްބާ ޤާނޫނުއަސާސީ ‘ރޭޕް’ ކުރާ ރޭ! ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަށް ނުކުމެ ޤާނޫނު އަސާސީ އިރާލި ދިވެހި ވެރިންގެ ނިމުން ހަނދުމަކުރުން މުހިންމު!
  @AlhanFahmy
 • @MohamedNasheed Deputy speaker of parliament @evattey assaulting opposition MP @SembeHucen in tonight’s parliament session. @IPUparliament @hrw @amnesty @UKinMaldives
  @Mohamed23795963