7 day tweet volume :
The Almighty will bring you what you need. Don’t doubt that. Turn to Him. Cry. Beg. Ask for guidance, understanding, relief, forgiveness etc. Never underestimate the power of repeating your supplications with beautiful patience. Keep asking with full hope & you shall receive!
ރޮއެ ގިސްލަމުން ވާހަކަ ދެއްކި އެކަކު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ހަތް މަސް ވެފައިވާއިރު އާއިލާއާއި ދަރިންނަށް ކާންދޭނެ އެއްވެސް ލާރިއެއް ނެތެވެ. އެ މައްސަލާގައި ގިނަ އުނދަގޫތަކެއްވެ، "ބޯ ހަލާކުވެފައިވާ" ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

avas.mv/85202
New post in #MvCrisis: O+ blood URGENTLY needed for a child. Please Call: 9775847 t.me/MvCrisis/32262
Aharen mahah dhaathaa 6 aharu veeiru ves shakuvaa nukuraa emme ahareh ves nudhey🥺
*masverin beynun vaa varah ice nulibey
*masverikan ragalhu vaairah mas kireyne gotheh nuhurey
*masverin baanaa mahah vaguthun faisaa nulibey
Masverikan nagaa kolhah jahaakah nuvey tha? ☹️🥺 pic.twitter.com/8TPrhJcZ7l
 • Aharen mahah dhaathaa 6 aharu veeiru ves shakuvaa nukuraa emme ahareh ves nudhey🥺 *masverin beynun vaa varah ice nulibey *masverikan ragalhu vaairah mas kireyne gotheh nuhurey *masverin baanaa mahah vaguthun faisaa nulibey Masverikan nagaa kolhah jahaakah nuvey tha? ☹️🥺
  @ZuvaanMasveriya
 • How the 1918 pandemic was conquered without a vaccine.
  @DrEricDing
 • the cutest baby 🥺
  @picsofirene
 • Maldives is NOT the land to fight for religious freedom. It was & shall be a fight necessary for the #unity of those communities divided of multiple faith. We are #united on Islam. Stop trying to divide us by inviting the cause of division. #OneNation #OneFaith #OneLanguage.
  @AlhanFahmy
 • Another strong team performance to secure an important 3 points. Let’s keep pushing!💪🏾🙏🏾 @Arsenal
  @EddieNketiah9
 • Arteta on inspiring an away PL win against a side above Arsenal: "It's not me. It’s them, they are the ones who made the decisions on the pitch. The way they fought, the way they believed. When you believe and you are happy to work, you get rewarded. I’m really happy for them."
  @charles_watts
 • "nah bro ion think those are fireworks..."
  @gassed
 • 🏆 1957 🏆 1966 🏆 1967 🏆 1969 🏆 1971 🏆 1982 🏆 1984 🏆 1986 🏆 1998 🏆 2000 🏆 2003 🏆 2005 🏆 2006 🏆 2008 🏆 2010 🏆 2013 🏆 2014 🏆 2016 🏆 2019 🏆 2020 #20in2020 @DFB_Pokal
  @FCBayern
 • Trust me! choose mother’s choice! #suneebrandcoconutoil❤️
  @sunee7777
 • Next Joke Pls!
  @M_Adhuham
 • @AlhanFahmy
  @The_TeamAF
 • Its the 4th of July, you know what that means
  @kokoloko45
 • ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަކީ ތަހުގީގި އިދާރާއެއް ނޫން. މިނިސްޓަރަކީވެސް ރަމްޒީ ވެރިއެއް. އެކަމަނާ ވިދާޅުވެދެއްވީ ހަގީގަތް. ބަޔަކު ނުރުހުނަސް.
  @Thimarafushi
 • Gaanoonaa hilaafah housing ministry in bidheyseen gengulhey: 2015 Audit report mihaaru.com/news/30374
  @BondeM4
 • Kefla vs Goku : The Finale
  @aWakuTaku
 • "My friend!" 😍
  @TheSun
 • ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ : إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. އިސްވެދިޔަ އުންމަތްތައް ހަލާކުކުރެއްވީ އެބައި މީހުންގެތެރެއިން #ރޯޔަލްމިހާ ވައްކަންކުރީމާ ދޫކޮށް،ނިކަމެތި މީހާ ވައްކަންކުރީމާ ހައްދު ގާއިމުކުޅަ އުންމަތްތަކެވެ.
  @AlhanFahmy
 • Island aviation muvazafun ge salaries balaalaba Such a huge salary gap betwen the top management and lower ranks Such contrasts and we talk about workers right blah blah
  @SikkaMohoree
 • Dr. Fathimath Nazla Rafeeq, Snr. Medical Officer, HPA, has been appointed as the Spokesperson for Health Emergency Operation Centre for #COVID19. @HPA_MV
  @MoHmv
 • Happy 4th of July to Terry and only to Terry #4thofJuly2020
  @Sweet_Jerry87
 • Congratulations husband @aliniyaf and team at @ADKHospital . Maldivian ‘one man neurosurgery army’ as I like to call it for reaching this huge milestone. You’ve already crossed over 1,700 surgeries but this is a THOUSAND MAJOR surgeries you crossed yesterday. (1/5)
  @ArshiKhaleel
 • އަސަރީ ދޯނިން ރިޕޯޓު ކުރީމަ މިއެނގެނީ! ކޮބައިތަ އިންޑިއާއިން ބެހެއްޓި ރާޑަރުތައް! ދިވެހިންގެ އޮރިޔާން ބަލަން ބެހެއްޓި އެއްޗެއްތަ! @ahmed_narysh @AriBilaiy @AhmadhMV @AlexIbr49243435 @Aattoa
  @thinbaaru
 • Stop mass destruction of natural resources in name of development,we have sustainable alternatives available and no leader or international celebrity should steep so low for momentum gain @MohamedNasheed @AslamAslamtey @ibusolih @DrHussainHassan @naeembe do better #timefornature
  @SocietyCitizen
 • މިއީ ކައިރި ކައިރީގަ ހިނގާފަހުރި ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް. އާންމު ރައްޔިތަކަށްވީމަ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި. "ރޯޔަލް" ރޭޕެއްވިމާ ދަތެއް ނެތް. ސަފާރީ އޮތް ދިމާ މޫދުގެ ބަގީޗާ ބަލަން ކަނުއަނދިރީގަ ފުންމާނުލާނެ. އެނުރައްކަލަށް ނަފްސު ހުށަހަޅާނީ ސަލާމަތް ވާނެ އިތުރުގޮތެއް ނެތުމުން.
  @abkhaleel
 • lo que el gobierno no quiere que sepas
  @soysubnormla666
 • އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވެހިކަލް ތަކުގަ ސްޓިކާ ޖެހޭތޯ ބަލާ. ރުޅިއަންނަން ޖެހެނީ މިހެންވެ raajje.mv/81909
  @Lucasjalyl
Register for Trendsmap Access
Login via Twitter to start your free trial now

Don't have a Twitter account? You can also register via Facebook

* Analytics, alert and visualisation tools require additional authorisation
Existing users can login

Our trial allows access to only the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Plus subscription provides full access to all available timeframes

Signup Now