7 day tweet volume :
Congratulations to President-elect @wavelramkalawan, Vice President-elect Ahmed Afif for winning Seychelles’ general elections. I am confident that under your administration the excellent relations between Maldives and Seychelles will continue to prosper.
Congratulations to Prez-elect Wavel Ramkalawan and Vice Prez-elect Ahmed Afeef for their incredible victory in Seychelles elections! Afeef was born in Addu & the whole Maldivian is very proud of him. 🇸🇨🇲🇻
Almighty. Constantly remind us that eventually everything will work out. You’re in complete control. Help us wait patiently for what You have in store for us. Help us cultivate the right attitude. It’s not easy at times; but let it be worth it. Open the doors before us!
ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސްއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ @ShimranAb ޢާންމުކޮށް ދެއްކެވި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަ ކުށްވެރިކޮށް، @mvpeoplesmajlis އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް @MohamedNasheed އަށް ހުށަހަޅައިފިން. @Noorbaan pic.twitter.com/nvihUHqHya
+1
 • ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސްއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ @ShimranAb ޢާންމުކޮށް ދެއްކެވި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަ ކުށްވެރިކޮށް، @mvpeoplesmajlis އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް @MohamedNasheed އަށް ހުށަހަޅައިފިން. @Noorbaan
  @ShafeeaRiza
 • Miadhu Male’ gai feyren ulhunu gang ah Mariyam Jeela isve dhevvi hivvarugadha adhi jehilunkuda hamala vegen dhiyaee e mulhi jareemaa naakaamiyabu vumuge furathama hamalaa ah. Jeela ah marhaba!
  @MohamedNasheed
 • Van in nukui anhen meehaa eyvanee mi vahkan huhtuvumuge hihvaru gadha, jehilun kuda hamalaa dheefai. 💪🏽💪🏽💪🏽
  @anedhivehirajje
 • For India’s 1st #seaplane project, we had to turn to the experts in the field! The seaplane operations, to be inaugurated by PM @narendramodi, will take off with the assistance of @MaldivianAero 🛩, pilots & crew! We thank Govt of 🇲🇻 & @MaldivianAero for their support🙏🏽 🇲🇻✈️ 🇮🇳
  @HCIMaldives
 • "ރޭޕަކަށްވަނީ ދެފޭ ފޭކޮށްފޭ އިރޭލީރުންތަ؟" - ހުވޭމިބުނީ @ShimranAb @ibusolih @PoliceMv
  @Shiyamaldives
 • Dear All... Once again I would like to bring to your attention that this is not my account. This account seems to be impersonating me and have been sending numerous messages to people. Please be aware!!!
  @ahmedfasy
 • އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެ. ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން 20:15 އަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން.
  @mvpeoplesmajlis
 • މައިމޫނާއަށް ވެދުން ސަލާމް އަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 48ގަޑި އިރަށްވުރެ ގިނަނުވާ PCR test އޮތިއްޔާ ރަށަށް /local guest house އަށް ދެވޭގޮތް ހަމަޖައްސާ ދިނުން އެދެން. މާލެއިން ބޭރުނުވެ މިހާގިނަ ދުވަސްވަންދެން ތިބެންޖެހުމަކީ ވަރަށް ހިތްދަތި ކަމެކެވެ. @HPA_MV
  @naibuthuthu3
 • މިގޮތަށް މާލޭ މަގުމަތީގައި ފޭރެން ކެރެނީ ޤާނޫނު ނުހިންގޭކަމާ، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަށް ނުފެނި ފިލޭނެކަން ޔަގީންވާތީ! އަޅުގަނޑުގެ މޭޔަރުކަމުގައި މިބާވަތުގެ ޖަރީމާތަކުން މާލޭ މަގުތައް އަމާންކުރާނަން!
  @AlhanFahmy
 • 🚨#Breaking: Bank of Ceylon kurimathin root ge faisaa hifaigen ai Vehicle in feyren ulhunu bayaku Bank ge security in huhtuvaifi!
  @Team_JJ_Maldive
 • Uramthi @ShimranAb gengulhey dhe Geri jaadiyaa nikumejje Rashu thereyah Vaahaka kiyaidheyn
  @ahmed_narysh
 • #CHAEYOUNG - Do What We Like #ICANTSTOPME #Eyeswideopen @JYPETWICE #TWICE #트와이스
  @chaeinluvv
 • @TeamKhabib #Khabib #khabibnurmagomedov
  @muftimenk
 • What's worse than heartbreak? Donny van de Beek leaving his boyhood club to watch Scott McTominay and Fred slide around in the rain for 90 minutes
  @FootballJOE
 • ✳️ COVID-19 Case Updates As of 24.10.2020, 06:00 PM Confirmed an additional 30 cases of COVID-19 infections in Maldives - 18 Locals - 12 Foreigners Total number of cases: 11,421
  @HPA_MV
 • Explaining my work to Vice President Mr. Faisal Naseem and Minister Mahloof 😊 #Maldivianartists #UV20
  @MaenaArts
 • Kuda firehen kujjakah aniyaakura video eh social media gai dhauruvaan fashafi, mauloomaathu libey gothugai video in fennanee Champa Flat 4th floor. Mee Varah Dhashu dhara jaige amaleh. Mikan Balaa Fiyavalhu alhanjehey. #GeveshiAniyaa @MoGFSSmv @PoliceMv
  @Azuw_ar
 • #DhivehiArchives އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގެ އިނގިރޭސި ރޯޔަލް އެއަރ ފޯސް ބޭހުގައި ހިންގި ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަބަބުން އައްޑުއަތޮޅާއި ހިސާބުގެ އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ. މިއީ 1976 ގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަންޒަރުތަކެއް.
  @NaajihDidi
 • ލިޔުންތަކުގައި ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި، ޚާއްޞަކޮށް MS Wordގައި އާޔަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ތަކުލީފަކަށްވެފައި އޮންނަ ކަމެއް. މިއޮތީ އެކަމަށް އޮތް ފަސޭހަ މަގެއް. ރަނގަޅު ގޮތުގައި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް ބޭނުންކުރައްވާ! ☺️ taufiqproduct.com
  @an5ore
 • We'll be developing Children's Parks in the following islands under the grant assistance of the Indian government. 🇲🇻🇮🇳 @HCIMaldives R. Meedhoo R. Rasmaadhoo R. Dhuvaafaru R. Maakurathu B. Kendhoo B. Goidhooge B. Fulhadhoo Lh. Naifaru Lh. Hinnavaru Lh. Kurendhoo
  @AhmedMahloof