7 day tweet volume :
Had a very engaging discussion with Speaker of Majlis President @MohamedNasheed where we discussed priorities and areas of focus in our development agenda. The People’s Majlis is an important partner to achieve these goals and together we will work for all Maldivians. pic.twitter.com/54oEIP3fFc
+2
Miadhu Raees @ibusolih adhi alhugadaai magumathin baeh beyfulhunnaai dhimaavi. Eyge thereinves midhathi undhagoo haalathugaves alhugandumennah roamas gane delivery koh dhevvumuge khidhmathuga dhemi thibbevi beyfulhun faahaga kurevey. Fahfashun shukuriyya! pic.twitter.com/JXVMCxM4g1
This is how our rapid response team arrives on sight. Please be prepared. pic.twitter.com/UUJWNx8utv
Shaheema Ali akee MDP Innamaadhoo ge varugadha fahulavaaneh. Maiy Allah marhooma ah suvaruge minvaru kuravvashi. Aameen
 • Had a very engaging discussion with Speaker of Majlis President @MohamedNasheed where we discussed priorities and areas of focus in our development agenda. The People’s Majlis is an important partner to achieve these goals and together we will work for all Maldivians.
  @ibusolih
 • Miadhu Raees @ibusolih adhi alhugadaai magumathin baeh beyfulhunnaai dhimaavi. Eyge thereinves midhathi undhagoo haalathugaves alhugandumennah roamas gane delivery koh dhevvumuge khidhmathuga dhemi thibbevi beyfulhun faahaga kurevey. Fahfashun shukuriyya!
  @MohamedNasheed
 • This is how our rapid response team arrives on sight. Please be prepared.
  @PoIiceMv
 • Good to see you both together. @MohamedNasheed @ibusolih
  @aliaazim
 • We have made it easier to consult a doctor from our team. Click the link below or scan the QR code for a consultation. Our team will get back to you. adkhospital.simplybook.me/v2/
  @ADKHospital
 • twitter.com/mdpshippe/stat…
  @mdpshippe
 • As a measure of ease restrictions at prisons, we have lifted alert level of #MalePrison & #HulhumalePrison Our dedicated officers from both prisons spent 50 consecutive days on duty. My sincere appreciation for the tireless work of our officers. #COVID19
  @ahumadhumohamed
 • އެކީގަ ފެށި ދަތުރު. ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ދުވަސްތަކުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރުމުގަ އެކީ 💛
  @Lucasjalyl
 • The largest free flying American flag in the country was ripped to shreds last night by severe thunderstorms...Mother Nature has joined the battle
  @420s8n
 • ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒިފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަން އާއި ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ ނޫސްބަޔާން @MaldivesHPU #COVIDー19
  @pilcmv
 • މާފަންނު
  @Inhyperspace
 • Hithah hama jehun genesdhey manzareh 💛
  @Lucasjalyl
 • Traffic Police Department of MPS, appreciates their officers' committment and their invaluable time spent away from families during #Covid19 Pandemic. Each officer was presented with a gift package that was donated by well wishers. #Thankyou
  @PoliceMv
 • @MoHUDmv
 • #MageyVeshi miyoh halaaku kurany! @MoEnvmv #StopGulhiFalhuEcocide
  @sara_naseem
 • I have heard this song before 🤔
  @LamyaAfeef
 • @Edhurukaleyfaan @pokandiman @Mihaarunews @presidencymv @ibusolih And they have changed the healdine now
  @midh_am
 • Hageegathaai hilaafu vaahaka thake Twitter gai alhugandu ge aburu kathiluma @mhshifau dhakaafai vaathee dhauvaa kuruma nimaifin. #freedomOfspeech #freedomOfexpression
  @d_escober
 • beyni maskolhu vikkalan ready koffa... “foto nulaathee nufennanee” kilo eh 30rf ah, 175kg huri mi maskolhugai. total: 5250 libunu 🙏 @mabrouq ahugandumen mi dhakkanee “huiyambu” masdhathuru dhaa vaahaka eh noon ingaytho...
  @maapu
 • #HappeningNow: Joint press conference at NEOC by Police, @MoEDmv and @PensionOffice regarding the issuance of permits and other issues related to lockdown #StayHomeStaySafe #Covid19Maldiives
  @PoliceMv
 • 2018 Riyaasee Inthihaab aai 2019 Majlis Inthihaabu gai Rayyithunah hedhi dhoguthah miadhu annani falhá aramun. Nimun varah hithivaane In Sha Allah. #NaagaabilSarukaaru #IbuIsthiufa @ibusolih @MohamedNasheed @MBahaaru @HamdhanShakeel @MDPSecretariat @shuja3831 @KakaageAli @icade__
  @AmynathShuhudha
 • ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސްގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ.
  @HomeMinistrymv
 • High Commission facilitated a private charter by @IndiGo6E for staff of Maldivian companies. With this, we have crossed the 2000 mark in evacuation of Indians from the Maldives.
  @HCIMaldives
 • Thedhuveri Veriyeh Mihury. Haadha Solihey Vagu @ibusolih
  @KingKong12890
 • ✳️ COVID-19 Case Updates Confirmed an additional 22 cases of COVID-19 infections in Maldives - 09 Maldivians - 10 Bangladeshis - 03 Indians Total number of cases: 1,872
  @HPA_MV
 
Register for Trendsmap Access
Login via Twitter to start your free trial now

Don't have a Twitter account? You can also register via Facebook or Instagram

* Analytics, alert and visualisation tools require additional authorisation
Existing users can login

Our trial allows access to only the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Plus subscription provides full access to all available timeframes

Signup Now