Words
Hashtags
Users
 
7 Day History
Now
@evattey Your silence tells us what to do with our next vote. ✌🏿#GalolhuUthuru
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ފުލުންނާ ކުރިމަތިލާ ދައުލަތާއި ޢާއްމު ރަޔިތުންގެ މުދަަލަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަންތައް ތަކެއްނޫން އެންމެނަށް
ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން @PoliceMv @ShimranAb @MariyaDidi @evattey @ibusolih pic.twitter.com/vXU9KfofLA
+1
Avadhi nethi vaudhu fudhdhan.

Port alhantha vaudhu vee noonee goathi dheyn tha vaudhu vee.

Kon kameh muhimmee.

@MohamedNasheed @MDPSecretariat @ibusolih @HassanLatheef @evattey pic.twitter.com/sCh9hKk31a
+2
Register for Trendsmap Access
Login via Twitter to start your free trial now

Don't have a Twitter account? You can also register via Facebook

* Analytics, alert and visualisation tools require additional authorisation
Existing users can login

Our trial allows access to only the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Plus subscription provides full access to all available timeframes

Signup Now