User Overview

Followers and Following

Followers
Following
Trendsmap

History

Total Followers - Last Year
Daily Follower Change - Last Year
Daily Tweets - Last Year

Tweet Stats

Analysed 3,650 tweets, tweets from the last 282 weeks.
Tweets Day of Week (UTC)
Tweets Hour of Day (UTC)
Key:
Tweets
Retweets
Quotes
Replies
Tweets Day and Hour Heatmap (UTC)

Tweets

Last 50 tweets from @BBN_PL
Podczas dzisiejszego spotkania z kierowniczą kadrą MON i Sił Zbrojnych Prezydent @AndrzejDuda będzie mówił m. in. o wnioskach z bezprecedensowego zaangażowanie wojska w czasie pandemii oraz kryzysu granicznego, a także wnioskach z wojny na Ukrainie - @SolochPawel @PolsatNewsPL
 
In reply to @BBN_PL
Wszelkie decyzje i propozycje pokojowe nie mogą być wypracowywane bez udziału Ukrainy - to podstawowe oczekiwanie Prezydenta @AndrzejDuda oraz polskiego rządu. Na dzień dzisiejszy nic nie wiemy o jakichkolwiek pokojowych propozycjach - @SolochPawel @PolsatNewsPL
Replying to @BBN_PL
Dla Polski kluczowe są dziś kontakty z sojusznikami realnie udzielającymi wsparcia Ukrainie, przede wszystkim z USA i Wielką Brytanią - @SolochPawel @PolsatNewsPL
 
Stanowisko Prezydenta @AndrzejDuda jest takie, że im więcej rozmów z Ukrainą, tym lepiej. Jeżeli dojdzie do wizyty kanclerza Niemiec i prezydenta Francji, to liczymy na konkretne jej efekty i wsparcie dla Ukrainy - @SolochPawel @PolsatNewsPL
Replying to @BBN_PL
Wszelkie decyzje i propozycje pokojowe nie mogą być wypracowywane bez udziału Ukrainy - to podstawowe oczekiwanie Prezydenta @AndrzejDuda oraz polskiego rządu. Na dzień dzisiejszy nic nie wiemy o jakichkolwiek pokojowych propozycjach - @SolochPawel @PolsatNewsPL
 
Stanowisko Prezydenta @AndrzejDuda jest takie, że im więcej rozmów z Ukrainą, tym lepiej. Jeżeli dojdzie do wizyty kanclerza Niemiec i prezydenta Francji, to liczymy na konkretne jej efekty i wsparcie dla Ukrainy - @SolochPawel @PolsatNewsPL
 
BBN Retweeted ·  
Rozpoczęła się wideokonferencja Prezydentów Polski @AndrzejDuda, Słowacji @ZuzanaCaputova oraz Ukrainy @ZelenskyyUa.
 
BBN Retweeted ·  
Promocja na pierwszy stopień oficerski 28 funkcjonariuszy @SOP_GOV_PL.
 
 
BBN Retweeted ·  
Prezydent @AndrzejDuda wręcza funkcjonariuszom @SOP_GOV_PL medale za długoletnią służbę.
 
BBN Retweeted ·  
 
Dziś o 15.00 Prezydent @AndrzejDuda weźmie udział w odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP. Prezydent m. in. przedstawi rekomendacje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, w kontekście wojny w Ukrainie, współpracy sojuszniczej i Szczytu NATO w Madrycie.
 
Intensywną działalnością dyplomatyczną Prezydent @AndrzejDuda wypełnia swoją rolę głowy państwa w momencie najwyższego zagrożenia. Walczy o interes RP i bezpieczeństwo regionu, tym bardziej, że nie wiemy jak rozwinie się sytuacja.

@SolochPawel w RMF FM rmf24.pl/tylko-w-rmf24/…
 
BBN Retweeted ·  
Sobota (11.06) w mediach:

8.30 @GoscZiemcaRMF - Szef @BBN_PL @SolochPawel

9.07 „Śniadanie w Trójce” @RadiowaTrojka - Doradca Prezydenta RP @AndZyberto
 
Prezydent @AndrzejDuda po szóstym Szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki i przed szóstym Szczytem NATO.
 
Prezydent @AndrzejDuda #B9: Na szczycie NATO będziemy chcieli, by wzmocniona sojusznicza obecność nie tylko rozciągnęła się na dodatkowe kraje, ale by została przekształcona w wysuniętą obronę. A tym samym batalionowe grupy bojowe zostały przekształcone w grupy brygadowe.
 
BBN Retweeted ·  
#Bukareszt. Szczyt przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki #B9
 
In reply to @BBN_PL
10/11. Deklaracja ponoszenia nakładów obronnych na poziomie co najmniej 2 proc. PKB do 2024 r.
Replying to @BBN_PL
11/11. Gotowość do kontynuowania spotkań B9, jako formatu zacieśniającego współpracę oraz będącego wkładem w bezpieczeństwo strefy euroatlantyckiej.
 
In reply to @BBN_PL
9/11. Wsparcie dla niepodległości oraz integralności terytorialnej Mołdawii i Gruzji. Zacieśnienie praktycznej współpracy oraz wsparcie dla Bośni i Hercegowiny.
Replying to @BBN_PL
10/11. Deklaracja ponoszenia nakładów obronnych na poziomie co najmniej 2 proc. PKB do 2024 r.
 
In reply to @BBN_PL
8/11. Utrzymanie sojuszniczej polityki otwartych drzwi oraz poparcie dla akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.
Replying to @BBN_PL
9/11. Wsparcie dla niepodległości oraz integralności terytorialnej Mołdawii i Gruzji. Zacieśnienie praktycznej współpracy oraz wsparcie dla Bośni i Hercegowiny.
 
In reply to @BBN_PL
7/11. Zwrócenie uwagi na konieczność ujęcia Rosji w nowej Koncepcji Strategicznej NATO jako głównego i bezpośredniego zagrożenia dla Sojuszu, podniesienia priorytetu kolektywnej obrony, jako głównej misji NATO oraz wzmacniania współpracy w Unią Europejską.
Replying to @BBN_PL
8/11. Utrzymanie sojuszniczej polityki otwartych drzwi oraz poparcie dla akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.
 
In reply to @BBN_PL
6/11. Podkreślenie wagi relacji transatlantyckich oraz sojuszniczej determinacji do obrony "każdego skrawka terytorium NATO".
Replying to @BBN_PL
7/11. Zwrócenie uwagi na konieczność ujęcia Rosji w nowej Koncepcji Strategicznej NATO jako głównego i bezpośredniego zagrożenia dla Sojuszu, podniesienia priorytetu kolektywnej obrony, jako głównej misji NATO oraz wzmacniania współpracy w Unią Europejską.
 
In reply to @BBN_PL
5/11. Podkreślenie wagi zagrożeń hybrydowych, cyber, dezinformacji oraz potrzeby budowania odporności. Zwrócenie uwagi na zagrożenie terroryzmem oraz utrzymującą się niestabilność na południowej flance NATO.
Replying to @BBN_PL
6/11. Podkreślenie wagi relacji transatlantyckich oraz sojuszniczej determinacji do obrony "każdego skrawka terytorium NATO".
 
In reply to @BBN_PL
4/11. Oczekiwanie znacznego wzmocnienia wschodniej flanki NATO i zmiany wysuniętej obecności na wysuniętą obronę. M. in. wzmocnienie sił i zdolności do wzmocnienia, mechanizmów dowodzenia, obrony powietrznej, mobilności oraz sojuszniczej infrastruktury.
Replying to @BBN_PL
5/11. Podkreślenie wagi zagrożeń hybrydowych, cyber, dezinformacji oraz potrzeby budowania odporności. Zwrócenie uwagi na zagrożenie terroryzmem oraz utrzymującą się niestabilność na południowej flance NATO.
 
In reply to @BBN_PL
3/11. Niezachwiane poparcie dla ukraińskiej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej w międzynarodowo uznawanych granicach, ukraińskich władz oraz społeczeństwa. Deklaracja wspierania euroatlantyckich oraz europejskich aspiracji Ukrainy.
Replying to @BBN_PL
4/11. Oczekiwanie znacznego wzmocnienia wschodniej flanki NATO i zmiany wysuniętej obecności na wysuniętą obronę. M. in. wzmocnienie sił i zdolności do wzmocnienia, mechanizmów dowodzenia, obrony powietrznej, mobilności oraz sojuszniczej infrastruktury.
 
In reply to @BBN_PL
2/11. Potępienie niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, brutalnego pogwałcenia prawa międzynarodowego oraz oczekiwanie pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych.
Replying to @BBN_PL
3/11. Niezachwiane poparcie dla ukraińskiej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej w międzynarodowo uznawanych granicach, ukraińskich władz oraz społeczeństwa. Deklaracja wspierania euroatlantyckich oraz europejskich aspiracji Ukrainy.
 
1/11 Główne punkty wspólnej deklaracji przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki #B9 z 10 czerwca 2022 r. Spotkanie służyło koordynacji stanowisk przed szczytem NATO w Madrycie⬇️ pic.twitter.com/kkMicT1O5z
Replying to @BBN_PL
2/11. Potępienie niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, brutalnego pogwałcenia prawa międzynarodowego oraz oczekiwanie pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych.
 
1/11 Główne punkty wspólnej deklaracji przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki #B9 z 10 czerwca 2022 r. Spotkanie służyło koordynacji stanowisk przed szczytem NATO w Madrycie⬇️
 
BBN Retweeted ·  
#NaŻywo | Szczyt #B9. Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa z przedstawicielami mediów twitter.com/i/broadcasts/1…
 
Prezydent @AndrzejDuda otwierając spotkanie przywódców państw B9 podziękował za zdalną obecność Sekretarzowi Generalnemu NATO, a także Prezydentowi USA za wystosowanie listu popierającego Bukaresztańską Dziewiątkę.
 
BBN Retweeted ·  
Prezydent @AndrzejDuda bierze udział w sesji plenarnej Szczytu Prezydentów Państw Bukaresztańskiej Dziewiątki.
 
Prezydent @AndrzejDuda otwierając #B9: Najważniejsze to dziś wspierać Ukrainę i wzmacniać jej obronność. Ale też opracować strategię powstrzymania imperializmu Putina. Powinna być oparta na synergii NATO/UE i wykorzystywać potencjał grup, jak B9. W tym duchu zapraszam do dyskusji
 
Prezydent @AndrzejDuda na szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki #B9

➡️13.40 - Powitanie przywódców przez prezydentów Polski i Rumunii
➡️14.00 - Obrady B9
➡️16.15 - Oświadczenia prezydentów Polski i Rumunii dla mediów
➡️Po zakończeniu szczytu planowany jest także wspólny komunikat
 
BBN Retweeted ·  
Dzisiejszym spotkaniem B9 Prezydent @AndrzejDuda rozpoczyna ostatni etap przygotowań do Szczytu NATO. Przed Prezydentem jeszcze krajowe i zagraniczne konsultacje z sojusznikami, odprawa kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych oraz wizyta w sojuszniczym kontyngencie na Łotwie.
 
In reply to @BBN_PL
🇩🇪 przechodzą reset wieloletniej polityki niedostrzegania zagrożeń. Wydaje się, że powoli dokonują zwrotu w dobrym kierunku. 🇫🇷 także częściowo udziela pomocy wojskowej 🇺🇦. 🇪🇸ma swoje doświadczenia z działaniami hybrydowymi 🇷🇺dot. podsycania separatyzmów - @SolochPawel @RadioWNET
Replying to @BBN_PL
Prezydent @AndrzejDuda wizytując europejskie stolice realizuje plan zabiegania o przyznanie statusu kandydata do UE dla Ukrainy. To inicjatywa Prezydenta, uzgodniona i realizowana wspólnie z kilkoma przywódcami państw naszego regionu - @SolochPawel @RadioWNET
 
In reply to @BBN_PL
Szwecji i Finlandii zależy na tym, by możliwie skrócić proces akcesji do Sojuszu. W okresie przejściowym, kiedy państwa te nie są objęte formalnymi gwarancjamim, liczą się z presją oraz działaniami hybrydowymi ze strony Rosji - @SolochPawel @RadioWNET
Replying to @BBN_PL
🇩🇪 przechodzą reset wieloletniej polityki niedostrzegania zagrożeń. Wydaje się, że powoli dokonują zwrotu w dobrym kierunku. 🇫🇷 także częściowo udziela pomocy wojskowej 🇺🇦. 🇪🇸ma swoje doświadczenia z działaniami hybrydowymi 🇷🇺dot. podsycania separatyzmów - @SolochPawel @RadioWNET
 
In reply to @BBN_PL
Oczekujemy większych sił na wschodniej flance, ale także większych sił gotowych do przerzutu w razie zagrożenia. Doktryna NATO powinna zakładać, że nie dopuszczamy do czasowej okupacji terytorium NATO i wojskowa postawa Sojuszu ma to oddawać - @SolochPawel @RadioWNET
Replying to @BBN_PL
Szwecji i Finlandii zależy na tym, by możliwie skrócić proces akcesji do Sojuszu. W okresie przejściowym, kiedy państwa te nie są objęte formalnymi gwarancjamim, liczą się z presją oraz działaniami hybrydowymi ze strony Rosji - @SolochPawel @RadioWNET
 
In reply to @BBN_PL
W kontekście oczekiwań przed szczytem NATO Prezydent @AndrzejDuda mówi o zamianie sojuszniczej wysuniętej obecności, na wysuniętą obronę. Co oznacza przyspieszone procedury reagowania, ale i zwiększoną obecność sił NATO w regionie, do poziomu brygad - @SolochPawel @RadioWNET
Replying to @BBN_PL
Oczekujemy większych sił na wschodniej flance, ale także większych sił gotowych do przerzutu w razie zagrożenia. Doktryna NATO powinna zakładać, że nie dopuszczamy do czasowej okupacji terytorium NATO i wojskowa postawa Sojuszu ma to oddawać - @SolochPawel @RadioWNET
 
In reply to @BBN_PL
Polityka Węgier wobec Ukrainy jest odmienna od reszty państw regionu, natomiast nie na tyle, by w końcowej deklaracji z spotkania #B9 nie została potępiona agresja Rosji na Ukrainę czy nie zostało wyrażone oczekiwanie co do wzmocnienia NATO - @SolochPawel @RadioWNET
Replying to @BBN_PL
W kontekście oczekiwań przed szczytem NATO Prezydent @AndrzejDuda mówi o zamianie sojuszniczej wysuniętej obecności, na wysuniętą obronę. Co oznacza przyspieszone procedury reagowania, ale i zwiększoną obecność sił NATO w regionie, do poziomu brygad - @SolochPawel @RadioWNET
 
Dziś Prezydent @AndrzejDuda weźmie udział w spotkaniu bukaresztańskiej dziewiątki. Efektem spotkania - obok pokazania wspólnoty państw flankowych - będą też uzgodnienia odnosząca się do nadchodzącego szczytu NATO w Madrycie - @SolochPawel @RadioWNET
Replying to @BBN_PL
Polityka Węgier wobec Ukrainy jest odmienna od reszty państw regionu, natomiast nie na tyle, by w końcowej deklaracji z spotkania #B9 nie została potępiona agresja Rosji na Ukrainę czy nie zostało wyrażone oczekiwanie co do wzmocnienia NATO - @SolochPawel @RadioWNET
 
Dziś Prezydent @AndrzejDuda weźmie udział w spotkaniu bukaresztańskiej dziewiątki. Efektem spotkania - obok pokazania wspólnoty państw flankowych - będą też uzgodnienia odnosząca się do nadchodzącego szczytu NATO w Madrycie - @SolochPawel @RadioWNET
 
In reply to @BBN_PL
Podczas spotkania bukaresztańskiej dziewiątki będziemy rozmawiali m. in. o tym, które państwa są gotowe na wysłanie dodatkowych kontyngentów do państw sojuszniczych. Spotkanie #B9 poprzedziła moja rozmowa z @POTUS - Prezydent RP @AndrzejDuda
Replying to @BBN_PL
Spotkanie #B9 jest przygotowaniem do szczytu NATO. To formuła, która wielokrotnie się już sprawdziła. Uzgodnienie projektów przez państwa regionu, w porozumieniu z Kwaterą Główną NATO oraz USA, przynosi dobre efekty - Prezydent RP @AndrzejDuda
 
Szczyt NATO w Madrycie będzie równie ważny co warszawski, który przesądził o obecności sojuszniczych sił na wschodniej flance. Mam nadzieję, że ten przesądzi o nowej postaci tej obecności i jej dodatkowym zwiększeniu - Prezydent RP @AndrzejDuda pic.twitter.com/dn45Ot0G42
Replying to @BBN_PL
Podczas spotkania bukaresztańskiej dziewiątki będziemy rozmawiali m. in. o tym, które państwa są gotowe na wysłanie dodatkowych kontyngentów do państw sojuszniczych. Spotkanie #B9 poprzedziła moja rozmowa z @POTUS - Prezydent RP @AndrzejDuda
 
Szczyt NATO w Madrycie będzie równie ważny co warszawski, który przesądził o obecności sojuszniczych sił na wschodniej flance. Mam nadzieję, że ten przesądzi o nowej postaci tej obecności i jej dodatkowym zwiększeniu - Prezydent RP @AndrzejDuda
 
BBN Retweeted ·  
Prezydent @AndrzejDuda: W trakcie B9 będziemy rozmawiali m. in. na temat obecności NATO w naszych państwach przygotowując się zarazem do szczytu w Madrycie.
 
In reply to @BBN_PL
7-8 czerwca Szef BBN @SolochPawel wziął udział w polsko-szwedzkim okrągłym stole organizowanym przez BBN, Ambasadę RP i ministerstwo obrony Szwecji, a także odbył rozmowy w MSZ, MON, Agencji Zarządzania Kryzysowego oraz szwedzkich think tankach.
Replying to @BBN_PL
Wiodącym tematem wizyty @SolochPawel oraz polskich ekspertów z MON, MSZ, MRiTG, PISM, OSW, GMF w Szwecji była sytuacja na Ukrainie oraz starania Szwecji i Finlandii o przystąpienie do NATO. Więcej: bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/…
Wizyta Szefa BBN w Szwecji
bbn.gov.pl
 
Szwecja dąży do jak najszybszej akcesji do NATO. Mamy tradycje wzajemnej współpracy i będziemy ją kontynuować w NATO. Szwecja jest również ciekawa naszych doświadczeń z praktycznego funkcjonowania w sojuszniczych strukturach - Szef BBN @SolochPawel po wizycie w Sztokholmie. pic.twitter.com/2xvBt8ERRk
Replying to @BBN_PL
7-8 czerwca Szef BBN @SolochPawel wziął udział w polsko-szwedzkim okrągłym stole organizowanym przez BBN, Ambasadę RP i ministerstwo obrony Szwecji, a także odbył rozmowy w MSZ, MON, Agencji Zarządzania Kryzysowego oraz szwedzkich think tankach.
 
Szwecja dąży do jak najszybszej akcesji do NATO. Mamy tradycje wzajemnej współpracy i będziemy ją kontynuować w NATO. Szwecja jest również ciekawa naszych doświadczeń z praktycznego funkcjonowania w sojuszniczych strukturach - Szef BBN @SolochPawel po wizycie w Sztokholmie.
 
BBN Retweeted ·  
W sumie wysłaliśmy na Ukrainę broń o wartości prawie dwóch miliardów dolarów - Prezydent @AndrzejDuda dla @BILD.

Cały wywiad: prezydent.pl/aktualnosci/wy…
 
BBN Retweeted ·  
Good discussions between State secretaries @SolochPawel 🇵🇱 & Jan-Olof Lind 🇸🇪 @ForsvarsdepSv together with 🇵🇱 Ambassador to 🇸🇪 @ambJHofman at @plinsweden in scope of the Polish-Swedish Roundtable on Security.
 
BBN Retweeted ·  
Szef Gabinetu Prezydenta RP @PSzrot: Zakończyła się rozmowa Prezydenta @AndrzejDuda i @POTUS. Tematem szczyt #B9 oraz w Madrycie, a także kwestie związane z Ukrainą. Prezydent @AndrzejDuda udaje się do Portugalii.
 
BBN Retweeted ·  
State secretaries Jan-Olof Lind 🇸🇪 and @SolochPawel 🇵🇱 co-chair this year’s Polish-Swedish Roundtable on Security. Russia’s war on Ukraine has forged a stronger alliance between us. @ForsvarsdepSv @BBN_PL @Anna_M_Dyner @M_Baranowski @PISM_Poland
 
 
Free access is provided to the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.