User Overview

Followers and Following

Followers
Following
Trendsmap

History

Total Followers - Last Year
Daily Follower Change - Last Year
Daily Tweets - Last Year

Tweet Stats

Analysed 14,174 tweets, tweets from the last 299 weeks.
Tweets Day of Week (UTC)
Tweets Hour of Day (UTC)
Key:
Tweets
Retweets
Quotes
Replies
Tweets Day and Hour Heatmap (UTC)

Tweets

Last 50 tweets from @PieterOmtzigt
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Sinds de discussie over de Europese digitale identiteit begon, is de Tweede Kamer huiverig en zeer terughoudend. De regering wil dóór

Donderdag zei de Kamer: niet instemmen met compromis

Vrijdag zegt regering: we voeren motie niet uit

Tijd voor nieuw debat, dit is onacceptabel
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Vandaag stemde ik tegen het prijsplafond voor november en december (twee keer 190 euro)
Dit is mijn stemverklaring:
(Een miljard naar mensen die geen compensatie nodig hebben, vele anderen vallen buiten de boot. En meer)
 
Vandaag stemde ik tegen het prijsplafond voor november en december (twee keer 190 euro)
Dit is mijn stemverklaring:
(Een miljard naar mensen die geen compensatie nodig hebben, vele anderen vallen buiten de boot. En meer)
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Volgens Pieter Omtzigt is het plan voor het energieplafond in strijd met de Grondwet. Het discrimineert namelijk huishoudens met een bepaalde energieaansluiting.
trouw.nl/a/~a6531b9d/
Omtzigt: Energieplafond kan in strijd zijn met discriminatie-artikel Grondwet
trouw.nl
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
In reply to @nausicaamarbe
Van harte en welverdiend.
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Er is wel een debat geweest over het energieplafond 2023 maar niet op basis van een tekst en een uitgewerkt voorstel (wie heeft er recht, hoe wordt de prijs die betaald wordt vastgesteld).
Daarom stel ik voor deze wet expliciet te behandelen in de Tweede Kamer
 
Er is wel een debat geweest over het energieplafond 2023 maar niet op basis van een tekst en een uitgewerkt voorstel (wie heeft er recht, hoe wordt de prijs die betaald wordt vastgesteld).
Daarom stel ik voor deze wet expliciet te behandelen in de Tweede Kamer
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Nieuwe blog over oversterfte

Over de stand van zaken bij het onderzoek naar de oorzaken van oversterfte
en een set nieuwe Kamervragen om data beschikbaar te krijgen voor het academische onderzoek in 2023

pieteromtzigt.nl/blog/oversterf…
Pieter Omtzigt | Oversterfte
pieteromtzigt.nl
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Ik dook eens wat dieper in de manier waarop er volgens @PieterOmtzigt door het kabinet voor miljarden euro's geitenpaadjes worden bewandeld. De Kamer laat zich steeds vaker buitenspel zetten. Hebben we wel echt iets geleerd van de toeslagenaffaire?
 
Een grijs bolletje betekent ‘afwezig’ bij de stemmingen.
Ik ben dit jaar denk ik twee keer afwezig geweest bij stemmingen.
In reply to @PieterOmtzigt
Gewoon 'n vraag meneer Omtzigt, u zegt dat u zo met de problemen van burgers begaan bent?Echt? Waarom heeft u dan op de motie die Nederlandse burgers voedsel garandeert niet VOOR gestemd? Bij de crisis of oorlog, zoals nu tegen ons burgers gebeurd participeert u dus gewoon mee? pic.twitter.com/wjGn9orifM
 
Goede vraag!
De AOW leeftijd hangt af van de verwachte levensverwachting over 5 jaar.
Het CBS gaat er bij de ramingen vanuit de oversterfte tijdelijk is.
En dus stijgt de AOW leeftijd over 5 jaar weer.
In reply to @PieterOmtzigt
Dalende levensverwachting. Maar waarom loopt de AOW leeftijd dan nog steeds op?
 
In het overleg over oversterfte op 15 september pleitte ik er ook voor om dit te onderzoeken als een van de hypothesen:
(Mijn motie bevat geen overzicht van de onderzoeksvragen)
In reply to @PieterOmtzigt
Wat ik niet in jouw motie terugvindt en wat zeker belangrijk is om mee te nemen is de oversterfte Post-Covid op cardiovasculaire en neurologische schade. Deze mensen tellen nu als overleden aan deze aandoeningen maar oorzaak is Covid-19.
 
Ik was niet uitgenodigd voor de bijeenkomst en was dus niet aanwezig bij dat overleg tussen fractievoorzitters afgelopen week
 
Nieuwe blog over oversterfte

Over de stand van zaken bij het onderzoek naar de oorzaken van oversterfte
en een set nieuwe Kamervragen om data beschikbaar te krijgen voor het academische onderzoek in 2023

pieteromtzigt.nl/blog/oversterf…
Pieter Omtzigt | Oversterfte
pieteromtzigt.nl
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Nieuwe uitgebreide vragen over het prijsplafond bij energie, dat op 1 januari zo moeten ingaan.
Veel is nog heel onduidelijk
Een draad
(1)
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Liever programma's over 'sensatie van de dag' dan boeken. Oppervlakkigheid gaat maar door.
 
In reply to @PieterOmtzigt
Drie maatschappijen hebben een negatief eigen vermogen. Krijgen die tientallen miljoenen subsidie en is dat wel veilig op die manier? (8)
Replying to @PieterOmtzigt
Nou goed, u begrijpt: de minister van Economische Zaken voert een regeling uit voor koopkracht zonder de waarborgen en zonder goed debat. Dat kan heel erg mis gaan. (9)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Bij wie kan je terecht als je geen recht blijkt te hebben of een conflict hebt over de hoogte (door opnemen meterstanden, door zonnepanelen) (7)
Replying to @PieterOmtzigt
Drie maatschappijen hebben een negatief eigen vermogen. Krijgen die tientallen miljoenen subsidie en is dat wel veilig op die manier? (8)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Wat is de laatste raming van de kosten? Reden; in oktober zei de regering 23,5 miljard als gasprijs consument 2,80 is. Nu betaalt consument 3,20 en is de raming 11 miljard. Dat is nogal een verschil (6)
Replying to @PieterOmtzigt
Bij wie kan je terecht als je geen recht blijkt te hebben of een conflict hebt over de hoogte (door opnemen meterstanden, door zonnepanelen) (7)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Is de regeling getoetst op het gelijkheidsbeginsel van de grondwet? Want mensen die achter een grootverbruikersaansluiting in een blok zitten, lijken duizenden euro’s subsidie mis te lopen (5)
Replying to @PieterOmtzigt
Wat is de laatste raming van de kosten? Reden; in oktober zei de regering 23,5 miljard als gasprijs consument 2,80 is. Nu betaalt consument 3,20 en is de raming 11 miljard. Dat is nogal een verschil (6)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Het lijkt erop dat je een maandelijks quotum krijgt. Maar hoe gaat dat bij iemand met een warmtepomp, die 7000 kWh gebruikt en met zonnepanelen met 500 kWh. Die blijft per jaar binnen de grens, maar per maand in januari, februari zeker niet? (4)
Replying to @PieterOmtzigt
Is de regeling getoetst op het gelijkheidsbeginsel van de grondwet? Want mensen die achter een grootverbruikersaansluiting in een blok zitten, lijken duizenden euro’s subsidie mis te lopen (5)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Het lijkt erop dat er gekozen wordt voor afrekening per maand. Hoe doe je dat bij mensen die een ouderwetse meter hebben. Betekent dat maandelijks uitlezen? (3)
Replying to @PieterOmtzigt
Het lijkt erop dat je een maandelijks quotum krijgt. Maar hoe gaat dat bij iemand met een warmtepomp, die 7000 kWh gebruikt en met zonnepanelen met 500 kWh. Die blijft per jaar binnen de grens, maar per maand in januari, februari zeker niet? (4)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Hoe ziet het prijsplafond er precies uit? Wanneer wordt dat gepubliceerd? Want wat doe je bij wisseling, bij overlijden, bij verhuizen, bij af en toe prijs boven en beneden het plafond en met teruglevering van zonen-energie om maar wat te nomen (2)
Replying to @PieterOmtzigt
Het lijkt erop dat er gekozen wordt voor afrekening per maand. Hoe doe je dat bij mensen die een ouderwetse meter hebben. Betekent dat maandelijks uitlezen? (3)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Als de energiebedrijven teveel geld krijgen, dan is het prijsplafond onder EU regels illegaal, omdat het staatssteun is. Heeft de Europese Commissie toestemming gegeven of niet? (2)
Replying to @PieterOmtzigt
Hoe ziet het prijsplafond er precies uit? Wanneer wordt dat gepubliceerd? Want wat doe je bij wisseling, bij overlijden, bij verhuizen, bij af en toe prijs boven en beneden het plafond en met teruglevering van zonen-energie om maar wat te nomen (2)
 
Nieuwe uitgebreide vragen over het prijsplafond bij energie, dat op 1 januari zo moeten ingaan.
Veel is nog heel onduidelijk
Een draad
(1) pic.twitter.com/fX0PjQTif3
Replying to @PieterOmtzigt
Als de energiebedrijven teveel geld krijgen, dan is het prijsplafond onder EU regels illegaal, omdat het staatssteun is. Heeft de Europese Commissie toestemming gegeven of niet? (2)
 
Nieuwe uitgebreide vragen over het prijsplafond bij energie, dat op 1 januari zo moeten ingaan.
Veel is nog heel onduidelijk
Een draad
(1)
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
.@PieterOmtzigt: "We hebben nu universiteiten waar meer dan de helft internationaal is. Wat gaan we nu doen om die internationalisering in te perken? Kan de Inspectie niet gaan handhaven op de taalwet voor universiteiten? Zelfs de @asva_vakbond luidt de noodklok: ga iets doen."
 
Kaag vertelt in deze brief (en interessante beslisnota) hoe ze Kamer gaat informeren over de voorbereiding crisisscenario's eurozone

Het verzoek deed ik in September

tweedekamer.nl/kamerstukken/b…
 
In reply to @PieterOmtzigt
Subsidie verloopt nu via de energiemaatschappij. (dus via de belastingdienst, gemeente of het UWV). Bij wie kun je bezwaar maken als je het niet eens bent. Wat als er grote fouten zijn? Dat moet geregeld worden. (3)
Replying to @PieterOmtzigt
Er is geen competitie op dit moment. De consument betaalt de maximum prijs en de overheid alles daarboven. Dus regering, maximeer de prijs die je aan energiemaatschappijen betaalt. (4)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Of je geld krijgt, hangt af van je energieaansluiting. Dat lijkt me strijdig met artikel 1 grondwet (gelijke behandeling). Waarom zou je geen hulp krijgen voor hoge energierekening als je een blokaansluiting hebt of zo? (2)
Replying to @PieterOmtzigt
Subsidie verloopt nu via de energiemaatschappij. (dus via de belastingdienst, gemeente of het UWV). Bij wie kun je bezwaar maken als je het niet eens bent. Wat als er grote fouten zijn? Dat moet geregeld worden. (3)
 
Vannacht hadden we het debat over de wet die het tijdelijk prijsplafond regelt.
Heel belangrijk en hierbij mijn bijdrage

Een aantal punten volgen hieronder
(1)

youtube.com/watch?v=txsBs9…
Replying to @PieterOmtzigt
Of je geld krijgt, hangt af van je energieaansluiting. Dat lijkt me strijdig met artikel 1 grondwet (gelijke behandeling). Waarom zou je geen hulp krijgen voor hoge energierekening als je een blokaansluiting hebt of zo? (2)
 
Vannacht hadden we het debat over de wet die het tijdelijk prijsplafond regelt.
Heel belangrijk en hierbij mijn bijdrage

Een aantal punten volgen hieronder
(1)

youtube.com/watch?v=txsBs9…
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
Voorstel: stel een maximumprijs in.
Als dat niet gebeurt, dan betaalt de regering de hoofdprijs aan de energiebedrijven

1. Ze kopen in voor 1,92 euro per kuub (inclusief tax)
2. Ze verkopen voor bv. 3,20 euro per kuub (soms meer dan 4 euro)
3. Een prijsplafond van 2,50 euro
(1)
 
In reply to @PieterOmtzigt
1. Bij verkoop tegen inkoopprijs betaalt overheid 0,47 euro per kuub/subsidie 2. Bij prijs van 3,20 euro betaalt de overheid 1,75 euro per kuub, dus vier keer zoveel 3. Bij een maximumprijs van zeg 2,50 euro, betaalt de overheid 1,05 euro (2)
Replying to @PieterOmtzigt
Bij 0,47 euro per kuub, kost prijsplafond gas in januari en februari ongeveer 1 miljard Bij 1,75 euro per kuub, kost het prijsplafond gas ongeveer 4 miljard Maximumprijs kost dan dik 2 miljard. (3)
 
Voorstel: stel een maximumprijs in.
Als dat niet gebeurt, dan betaalt de regering de hoofdprijs aan de energiebedrijven

1. Ze kopen in voor 1,92 euro per kuub (inclusief tax)
2. Ze verkopen voor bv. 3,20 euro per kuub (soms meer dan 4 euro)
3. Een prijsplafond van 2,50 euro
(1) pic.twitter.com/0vAwTE4OXl
Replying to @PieterOmtzigt
1. Bij verkoop tegen inkoopprijs betaalt overheid 0,47 euro per kuub/subsidie 2. Bij prijs van 3,20 euro betaalt de overheid 1,75 euro per kuub, dus vier keer zoveel 3. Bij een maximumprijs van zeg 2,50 euro, betaalt de overheid 1,05 euro (2)
 
Voorstel: stel een maximumprijs in.
Als dat niet gebeurt, dan betaalt de regering de hoofdprijs aan de energiebedrijven

1. Ze kopen in voor 1,92 euro per kuub (inclusief tax)
2. Ze verkopen voor bv. 3,20 euro per kuub (soms meer dan 4 euro)
3. Een prijsplafond van 2,50 euro
(1)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Het prijsplafond is een privatisering van subsidieverlening, deels door zeer instabiele ondernemingen. Dat is zeer risicovol (3)
Replying to @PieterOmtzigt
Verder hangt het verkrijgen van subsidie af van je elektriciteitsaanluiting. Dat lijkt echt in strijd met artikel 1 van de grondwet (4)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Het is behoorlijk bizar dat deze wet (het prijsplafond is duurder dan de huurtoeslag en zorgtoeslag samen) zo behandeld wordt. Les van het toeslagenschandaal voor inkomensondersteuning is toch echt een andere (2)
Replying to @PieterOmtzigt
Het prijsplafond is een privatisering van subsidieverlening, deels door zeer instabiele ondernemingen. Dat is zeer risicovol (3)
 
Zo meteen begint de formele wetsbehandeling van het tijdelijke prijsplafond energie.
Belangrijke wet. Mijn inbreng - de langste - kun je hier zo volgen
(1)

tweedekamer.nl/debat_en_verga…
Replying to @PieterOmtzigt
Het is behoorlijk bizar dat deze wet (het prijsplafond is duurder dan de huurtoeslag en zorgtoeslag samen) zo behandeld wordt. Les van het toeslagenschandaal voor inkomensondersteuning is toch echt een andere (2)
 
Zo meteen begint de formele wetsbehandeling van het tijdelijke prijsplafond energie.
Belangrijke wet. Mijn inbreng - de langste - kun je hier zo volgen
(1)

tweedekamer.nl/debat_en_verga…
 
Na het kindervragenuurtje vind ik dit briefje op mijn plek
 
Klus voor maandag en dinsdag:
13 pagina’s stemmingen met bijna 200 moties over zeer uiteenlopende onderwerpen
 
Pieter Omtzigt Retweeted ·  
De Tijdelijke commissie Corona legde vandaag haar eerste werkbezoek af. Kamerleden @marielle_paul, @Hilde_PM, @LianedenHaan, @Marijke_vB, @NickiVerweij, @PieterOmtzigt en @PvanHouwelingen bezochten Noordoost-Brabant. Lees het verslag: tweedekamer.nl/nieuws/kamerni… #corona #TCC
 
Leuke discussie vanavond, thuis in @Concordia053 over financiële schandalen in Nederland in de afgelopen vier eeuwen nav het boek ‘gokkers en graaiers’ van Roel Jansen
 
In reply to @PieterOmtzigt
Een aantal wetenschappers is ook bezig een advies te schrijven aan de Tweede kamer tweedekamer.nl/downloads/docu… (8)
Replying to @PieterOmtzigt
Zoals u ziet, blijf ik hard trekken om alle data beschikbaar te krijgen voor onafhankelijk onderzoek. Dat is echt het minste wat we kunnen doen.
 
In reply to @PieterOmtzigt
Verder besloten wij de Autoriteit Persoonsgegevens advies te vragen (7) tweedekamer.nl/kamerstukken/s…
Replying to @PieterOmtzigt
Een aantal wetenschappers is ook bezig een advies te schrijven aan de Tweede kamer tweedekamer.nl/downloads/docu… (8)
 
In reply to @PieterOmtzigt
Als Kamer vroegen we het CBS ook: die antwoordde deze week. Natuurlijk kan het wel met waarborgen Lees deze brief (6) tweedekamer.nl/kamerstukken/b…
Replying to @PieterOmtzigt
Verder besloten wij de Autoriteit Persoonsgegevens advies te vragen (7) tweedekamer.nl/kamerstukken/s…
 
In reply to @PieterOmtzigt
In Groot Brittannië is de data over oversterfte, vaccinatie en testen beschikbaar. Daar gebeurt dus onafhankelijk toponderzoek, zoals dit onderzoek uit The Lancet (5) thelancet.com/journals/lance…
Replying to @PieterOmtzigt
Als Kamer vroegen we het CBS ook: die antwoordde deze week. Natuurlijk kan het wel met waarborgen Lees deze brief (6) tweedekamer.nl/kamerstukken/b…
 
In reply to @PieterOmtzigt
In Denemarken is de data al jaren beschikbaar (4) nrc.nl/nieuws/2022/11…
Replying to @PieterOmtzigt
In Groot Brittannië is de data over oversterfte, vaccinatie en testen beschikbaar. Daar gebeurt dus onafhankelijk toponderzoek, zoals dit onderzoek uit The Lancet (5) thelancet.com/journals/lance…
 
In reply to @PieterOmtzigt
Let wel: in oktober was de oversterfte 1800 mensen (volgens het CBS). Er was geen extreem weer, er wat geen griepgolf en er was geen massale coronasterfte Dan is onderzoek echt topprioriteit. Het gebeurt elders ook cbs.nl/nl-nl/nieuws/2… (3)
 
 
For access to this functionality a Trendsmap Explore subscription is required.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

Thanks for trying our Trendsmap Pro demo.

For continued access, and to utliise the full functionality available, you'll need to subscribe to a Trendsmap Pro subscription.

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.