User Overview

Followers and Following

Followers
Following
Trendsmap

History

Total Followers - Last Year
Daily Follower Change - Last Year
Daily Tweets - Last Year

Tweet Stats

Analysed 7,232 tweets, tweets from the last 435 weeks.
Tweets Day of Week (UTC)
Tweets Hour of Day (UTC)
Key:
Tweets
Retweets
Quotes
Replies
Tweets Day and Hour Heatmap (UTC)

Tweets

Last 50 tweets from @ADeshchytsia
Andrii Deshchytsia Retweeted ·  
The tanks, supplied by our friends from Poland and the Czechia, are extremely useful for the defence of Ukraine and the whole Europe from the russian invaders. Together we are stronger! Thank you @Poland_MOD @ObranaTweetuje
🇺🇦🤝🇵🇱&🇨🇿
Photo by Commander-in-Chief of the #UAarmy
 
Polskie „Kraby” w akcji 🇺🇦🤝🇵🇱
 
russian missile strikes on civil objects and the death of Ukrainians - another war crime of russia. The responsibility will come inevitably. But Ukraine needs more weapons now, especially Missile Defense, and the Air Defense Systems to stop russian terrorism against Ukrainians.
 
Oburzenie, potępienie i zapotrzebowanie na broń, w tym na Systemy Obrony Przeciwrakietowej i Przeciwpowietrznej. #kremenchuk
 
Обурення, засудження і потреба у зброї, зокрема ПРК і системи ППО.
 
Today Ukraine has been granted the candidate status for membership in the EU. This is the result of a heroic struggle of Ukrainians for freedom and independence. Gratitude to our 🇵🇱 partners, especially @AndrzejDuda and @MorawieckiM for the support of Ukraine in this way! 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Ukraina zasłużenie otrzymała status kandydata do członkostwa w UE. To efekt heroicznej walki Ukraińców o wolność i niepodległość. Dziękujemy również naszym polskim partnerom, szczególnie @prezydentpl @AndrzejDuda oraz @MorawieckiM za wsparcie Ukrainy na tej drodze 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Україна заслужено отримала статус кандидата на членство в ЄС. Це результат багаторічної героїчної боротьби українців за свободу і незалежність.
Подяка теж нашим 🇵🇱партнерам, особливо @prezydentpl @AndrzejDuda та Прем‘єр-міністрові @MorawieckiM за підтримку України на цьому шляху!
 
I am honored to receive a special reward - the Commander's Cross of the Order of Merit from @AndrzejDuda.
Gratitude to the President, Poland, and Poles for support and solidarity with Ukraine. I will continue to strengthen our partnership and friendship🇺🇦🤝🇵🇱
📷@prezydentpl
 
Dla mnie wielki zaszczyt i honor otrzymać z rąk @AndrzejDuda takie szczególne odznaczenie jak Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP. Dziękuję Panu Prezydentowi, Polsce i Polakom za wsparcie, współpracę i solidarność. Będę nadal wzmacniać nasze partnerstwo i przyjaźń🇺🇦🤝🇵🇱
 
Для мене велика честь отримати від @AndrzejDuda особливу відзнаку - Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги». Дякую панові Президенту, Польщі й полякам за підтримку і солідарність. Буду і надалі зміцнювати наше партнерство і дружбу🇺🇦🤝🇵🇱 @prezydentpl
 
Другий концерт в Польщі в рамках європейського туру «Life will win», цього разу у Вроцлаві. Подякував меру міста @SutrykJacek за допомогу українцям та підтримку європейського майбутнього України. Разом переможемо 🇺🇦🤝🇵🇱 #Wroclaw #Lifewillwin
 
Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w koncercie «Life will win» na rzecz wsparcia Ukrainy i jej kursu europejskiego.
Razem z Polską zwyciężymy i będziemy budować naszą europejską przyszłość! 🇺🇦🤝🇵🇱 @trzaskowski_
 
Я дуже радий, що можу взяти участь у Варшавському концерті-турне «Life will win» на підтримку України та її європейського курсу.
Разом з Польщею ми переможемо і будемо будувати наше європейське майбутнє! 🇺🇦🤝🇵🇱 @trzaskowski_
 
Na zakończenie misji podziękowałem Ministrowi Spraw Zagranicznych Reczypospolitej Polskiej panu @RauZbigniew za owocną współpracę, aktywny rozwój relacji ukraińsko-polskich oraz osobiste zaangażowanie we wspieranie Ukrainy na arenie międzynarodowej 🇺🇦🤝🇵🇱
fot. @MSZ_RP
 
На завершення місії подякував Міністру Закордонних Справ РП @RauZbigniew за плідну співпрацю, активний розвиток українсько-польських відносин та особисту заангажованість на підтримку України на міжнародній арені 🇺🇦🤝🇵🇱 📷@MSZ_RP
 
On the completion of the diplomatic mission thanked the Minister of Foreign Affairs of Poland @RauZbigniew for the fruitful cooperation, development of Ukrainian-Polish relations, and personal support of Ukraine on the international arena 🇺🇦🤝🇵🇱 📷@MSZ_RP
 
On the occasion of the completion of the diplomatic mission met with the Dean of the diplomatic corps in Warsaw, Apostolic Nuncio Salvatore Pennacchio. Thank you for the support and cooperation throughout the years!
 
Thanked the Minister of National Defense of Poland @mblaszczak for the support of Ukraine and the development of Ukrainian-Polish cooperation in the military-industrial sphere! Together we will win 🇺🇦🤝🇵🇱
Photo: Ministry of National Defense of the Republic of Poland @MON_GOV_PL
 
Podziękowałem Ministrowi Obrony Narodowej Reczypospolitej Polskiej panu @mblaszczak za wsparcie Ukrainy i rozwój ukraińsko-polskiej współpracy w dziedzinie wojskowo-przemysłowej! Wspólnie zwyciężymy! 🇺🇦🤝🇵🇱 @MON_GOV_PL
fot: Ministerstwo Obrony Narodowej
 
Подякував Міністру національної оборони Польщі @mblaszczak за підтримку України та розвиток укр-пол співпраці у військово-промисловій сфері! Разом переможемо 🇺🇦🤝🇵🇱
Фото: Міністерство національної оборони РП
 
Разом з @trzaskowski_ запрошуємо вас на благодійний концерт «Life will win» на підтримку України!
До зустрічі в п’ятницю, 10 червня, у парку Агриколя о 19:00! 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Przyjazne i jak zawsze owocne spotkanie z @JakubKumoch. Tym razem z okazji zakończenia swojej misji, ale przed nami jeszcze wiele spraw do zrealizowania. Dziękuję za wsparcie i współpracę, Przyjacielu! @prezydentpl
 
Дружня і як завжди продуктивна зустріч з @jakubkumoch
Цього разу з нагоди завершення своєї місії, але попереду ще багато планів до реалізації. Дякую за підтримку та співпрацю, Друже 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Podziękowałem Marszałek Sejmu RP pani @elzbietawitek za szybkie i skuteczne wsparcie przymusowo przesiedlonych Ukraińców oraz za jej aktywność na arenie międzynarodowej na rzecz Ukrainy! @KancelariaSejmu
 
Podziękowałem Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej panu Tomaszowi Grodskiemu oraz senatorom Senatu RP za wsparcie i solidarność z Ukrainą! @profGrodzki @PolskiSenat
 
Подякував Маршалку Сенату Польщі Томашу Гродському та сенаторам Сенату РП за підтримку та солідарність з Україною! @profGrodzki @PolskiSenat
 
Подякував пані Маршалок Сейму Польщі @elzbietawitek за оперативну та дієву підтримку вимушено переселених українців й активність на міжнародній арені на підтримку України!
 
Na zakończenie misji spotkałem się z Dziekanem Korpusu Dyplomatycznego w Warszawie Nuncjuszem Apostolskim Salvatore Penacchio. Dziękuję za wsparcie i współpracę na przestrzeni lat!
 
На завершення місії зустрівся з Дуаєном дипломатичного корпусу у Варшаві, апостольським нунцієм Сальваторе Пенакіо. Дякую за підтримку та співпрацю протягом років!
 
Spotkałem się z artystami @TeatrAteneum, którzy niedawno nagrali nową wersję znanej jeszcze z czasów Majdanu piosenki „Podaj rękę Ukrainie”, hymnu ukraińsko-polskiego jednoczenia się i wsparcia Polaków dla narodu ukraińskiego w walce o wolność i niepodległość. Dziękujemy 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Зустрівся з артистами @TeatrAteneum, які нещодавно записали нову версію відомої ще з часів Майдану пісні «Подай руку Україні». Твору, що став своєрідним гімном українсько-польського єднання та підтримки з боку поляків українців у боротьбі за свободу та незалежність.🇺🇦🤝🇵🇱 pic.twitter.com/VEB92BPR6N
 
Зустрівся з артистами @TeatrAteneum, які нещодавно записали нову версію відомої ще з часів Майдану пісні «Подай руку Україні». Твору, що став своєрідним гімном українсько-польського єднання та підтримки з боку поляків українців у боротьбі за свободу та незалежність.🇺🇦🤝🇵🇱
 
Podziękowałem premierowi Polski panu @MorawieckiM za osobisty wkład w rozwój relacji ukraińsko-polskich we wspólnej walce o zwycięstwo, pomoc Ukraińcom w Polsce i kształtowanie międzynarodowej koalicji na rzecz Ukrainy. @PremierRP
 
Подякував Прем’єр-міністру Польщі @MorawieckiM за особистий вклад у розбудову українсько-польських відносин у спільній боротьбі за перемогу, допомогу українцям у Польщі та формування міжнародної коаліції на підтримку України. @PremierRP #KPRM
 
Dzisiaj podziękowałem przedstawicielom władz lokalnych —@LechSprawka i @prezydentZuk
Z pierwszego dnia wojny nadgraniczne województwo lubelskie i miasto Lublin w sposób szybki i skuteczny udzieliły pomocy Ukraińcom zmuszonym do opuszczenia swoich domów🇺🇦🤝🇵🇱
 
Сьогодні подякував представникам органів місцевої влади — Люблінському воєводі @LechSprawka та меру Любліна @prezydentZuk. Від першого дня війни Люблінське прикордонне воєводство та місто Люблін оперативно та ефективно надавали допомогу українцям 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Dziś w Lublinie odbywa się II Forum Regionów Trójmorza. Głównym tematem przewodnim dyskusji panelowych i wystąpień jest współpraca z Ukrainą, zaangażowanie Ukrainy w projekty w ramach Trójmorza oraz perspektywa członkostwa w tej inicjatywie. @3SeasEurope
 
Сьогодні у Любліні проходить другий конгрес органів місцевого самоврядування ініціативи Тримор‘я. Головним лейтмотивом панельних дискусій й виступів є співпраця з Україною, залучення України до проєктів в рамках Тримор‘я та перспективи членства у цій ініціативі. @3SeasEurope
 
Dla każdego dziennikarza i dziennikarki, którzy stoją w obronie prawdy, w ten sposób przybliżając nasze zwycięstwo, należą się szacunek i podziękowania!
 
Подяка й шана кожному журналістові, який відстоює правду, наближаючи нашу перемогу!
 
Gratuluję @iga_swiatek zwycięstwa w finale #RolandGarros
Podczas wszystkich turniejów Iga występowała z ukraińską flagą na czapce, a swoje przemówienie po zdobyciu zwycięstwa zakończyła słowami: „Trzymaj się Ukraino! Wojna wciąż trwa.”
Dziękujemy za wsparcie 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Congratulations to @iga_swiatek
on the victory of #RolandGarros
During the tournaments, Iga was wearing a cap with a Ukrainian ribbon, she also ended her victory speech with the words: “#Ukraine, stay strong. The war is still there.”
Thank you for the support 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Вітаю польську тенісистку @iga_swiatek з перемогою у фіналі #RolandGarros
Під час усіх турнірів Іга виступала з українським прапором на кепці, а свою переможну промову закінчила словами: «Тримайся, Україно! Війна досі триває».
Дякуємо за підтримку 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Spotkanie z Wojewodą Pomorskim panem Dariuszem #Dreilichem i Wicemarszałkiem województwa pomorskiego panem Leszkiem #Bonną!
Podziękowałem za pomoc władz lokalnych dla Ukraińców, którzy znaleźli schronienie przed wojną w województwie pomorskim 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Зустріч з Воєводою Поморським Даріушем Дрейліхом та Віцемаршалом Поморського воєводства Лешеком Бонною!
Подякував за допомогу, що надають органи місцевої влади українцям, які знайшли прихисток від війни у Поморському воєводстві 🇺🇦🤝🇵🇱
 
Ważna dla Ukrainy, Polski i Europy debata „1989 – CZASY PRZEŁOMÓW – 2022” o współczesności i przyszłości relacji ukraińsko-polskich zorganizowano w Europejskim Centrum Solidarności w ramach „Dni Wolności” w #Gdańsku 🇺🇦🤝🇵🇱 @pawelkowalpl @Dulkiewicz_A @lis_tomasz #ECS
 
Важлива для України, Польщі та Європи дискусія «1989 - Час перелому - 2022» про сучасне та майбутнє українсько-польських відносин, організована в Єропейському центрі солідарності в рамках «Днів свободи» у Гданську
🇺🇦🤝🇵🇱 @pawelkowalpl @Dulkiewicz_A @lis_tomasz #ECS
 
Sto dni niezłomnego oporu!
Sto dni nieustającego wsparcia ze strony Polski!
Sto dni codziennego powiększenia koalicji antyrosyjskiej!
Zwycięstwo będzie za nami! 🇺🇦🤝🇵🇱
 
100 days of unbreakable resistance!
100 days of continuous support from Poland!
100 days of daily augmentation of the anti-Russian coalition!
Victory will be ours🇺🇦🤝🇵🇱
 
 
Free access is provided to the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.