User Overview

Followers and Following

Followers
Following
Trendsmap

History

Total Followers - Last Year
Daily Follower Change - Last Year
Daily Tweets - Last Year

Tweet Stats

Analysed 15,440 tweets, tweets from the last 390 weeks.
Tweets Day of Week (UTC)
Tweets Hour of Day (UTC)
Key:
Tweets
Retweets
Quotes
Replies
Tweets Day and Hour Heatmap (UTC)

Tweets

Last 50 tweets from @hugodejonge
In reply to @Jorn
Minister De Jonge heeft in vak k niet één, maar twee iPads voor zich. Slim. Iedereen weet dat dat sneller werkt.
Replying to @Jorn
Absoluut! Zweer ik bij.
 
In reply to @hugodejonge
We helpen mensen bij het dempen van de energierekening, ook door extra te investeren in isolatie. Met goede isolatie kan veel energie worden bespaard. Bovenop de € 4 miljard komt er € 300 miljoen extra beschikbaar.🏡 volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws… #Prinsjesdag #Volkshuisvesting
Replying to @hugodejonge
We blijven volop inzetten op het bouwen van 900.000 woningen tot en met 2030. Dit doen we o.a. met de #Woningbouwimpuls en forse investeringen in grootschalige woningbouwgebieden.
 
Door de hoge inflatie en stijgende energiekosten hebben steeds meer mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met een huurverlaging en verhoging van de huurtoeslag ondersteunen we huurders met de laagste inkomens met hun maandelijkse woonlasten⤵️
volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws… pic.twitter.com/wLrLmio1gr
Replying to @hugodejonge
We helpen mensen bij het dempen van de energierekening, ook door extra te investeren in isolatie. Met goede isolatie kan veel energie worden bespaard. Bovenop de € 4 miljard komt er € 300 miljoen extra beschikbaar.🏡 volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws… #Prinsjesdag #Volkshuisvesting
Huurverlaging voor lage inkomens en extra middelen voor isolatie woningen
volkshuisvestingnederland.nl
 
Door de hoge inflatie en stijgende energiekosten hebben steeds meer mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met een huurverlaging en verhoging van de huurtoeslag ondersteunen we huurders met de laagste inkomens met hun maandelijkse woonlasten⤵️
volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws…
 
Vandaag is het #Prinsjesdag 👑
De Troonrede wordt dit jaar uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg.
Kijk live mee vanaf 13:20 uur ⤵️
npostart.nl/live/npo-1
 
Vandaag op bezoek in Den Haag. De gemeente doet er veel aan om mensen te helpen bij het verduurzamen van hun huis. Deur voor deur, advies en hulp, en financiële steun. Alles om de energierekening omlaag te krijgen.
⤵️ duurzamestad.denhaag.nl
 
Isoleren helpt om de hoogte van de energierekening terug te dringen. Goed dat steeds meer mensen gebruik maken van de subsidies. volkskrant.nl/nieuws-achterg…

Zelf weten hoe je dit kan doen? Check verbeterjehuis.nl 🏡
Stormloop op gesubsidieerde warmtepompen, spouwmuurisolatie en zonneboilers
volkskrant.nl
Verbeterjehuis - Milieu Centraal
verbeterjehuis.nl
 
In reply to @hugodejonge
Ik begreep dat bij de mensen die de energie toeslag krijgen, dat de vrijstelling voor de gemeentelijke belastingen en de bijzondere bijstand vervalt als ze dit geld opzij zetten. Klopt het dat de boodschap is, je krijg het voor de vorm, maar weer vorderen gelijk terug?
Replying to @1981ikke
Hi Marieke, bedankt voor je vraag. Zou je via een privébericht je 06-nummer willen delen? Dan zorg ik ervoor dat een collega je belt. ^NK
 
De energierekening wordt steeds hoger. En iedereen moet mee kunnen doen om te verduurzamen. Daarom komen ook alle particuliere verhuurders in aanmerking voor subsidie om te verduurzamen 🌱 nu.nl/klimaat/622429…
Kabinet geeft ook verhuurders in vrije sector subsidie om te isoleren
nu.nl
 
In reply to @BasvanWelzen
Starters en ouderen kunnen op het eigen dorp vaak geen woning vinden omdat ze overboden worden door mensen buiten het dorp. En dat terwijl ouders wel vlakbij kinderen willen wonen. Met de nieuwe wet maak je het gemakkelijker voor hen om binnen het dorp te verhuizen en help je 1/2
de doorstroming dus op gang. ^CV 2/2
 
In reply to @hugodejonge
Serieuze vraag. Hoe is het limiteren aan wie men een huis verkoopt goed voor de doorstroming?
Replying to @BasvanWelzen
Starters en ouderen kunnen op het eigen dorp vaak geen woning vinden omdat ze overboden worden door mensen buiten het dorp. En dat terwijl ouders wel vlakbij kinderen willen wonen. Met de nieuwe wet maak je het gemakkelijker voor hen om binnen het dorp te verhuizen en help je 1/2
 
Vandaag op bezoek in Tilburg-West met @TheoWeterings en @yusintil. Dit is een van de gebieden in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Een langjarige, integrale aanpak gericht op het verbeteren van wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. pic.twitter.com/jv3JUuRvEi
Replying to @hugodejonge
Een van de projecten in de Kruidenbuurt is Dubbel Duurzaam. Bij het verduurzamen van een woning wordt er meteen gekeken of het goed gaat met bewoners en ze misschien hulp op andere terreinen nodig hebben. pacttilburg.nl/dubbel-duurzaa…
 
Vandaag op bezoek in Tilburg-West met @TheoWeterings en @yusintil. Dit is een van de gebieden in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Een langjarige, integrale aanpak gericht op het verbeteren van wijken waar de leefbaarheid onder druk staat.
 
Het verduurzamen van je huis loont. Maar niet iedereen heeft er het geld voor. Daarom betaal je vanaf 1 november geen rente over een lening bij het Warmtefonds voor het verduurzamen van je huis als je samen onder de €45.000 per jaar verdient. rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
 
Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- én koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners. En aan mensen met een cruciaal beroep. Goed voor de doorstroming, én voor de leefbaarheid en het noaberschap. ⤵️

volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws…
 
Dit soort cijfers onderstrepen de noodzaak om huurders beter te beschermen tegen foute huurbazen.
Met de wet Goed Verhuurderschap kunnen gemeenten harder optreden.⤵️
volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/go…
Wetsvoorstel goed verhuurderschap naar de Tweede Kamer
volkshuisvestingnederland.nl
Jongeren komen in onveilige situaties terecht door hun huisbaas:

🔹Weigerde reparaties uit te voeren - 29%
🔹Kwam ongevraagd binnen - 20%
🔹Werd verbaal agressief - 12%

@EenVandaag

eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniep…
 
Vandaag met @markharbers en U NED een bezoek gebracht aan @GemeenteUtrecht. Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Om de bouw van tienduizenden woningen mogelijk te maken, moet er veel geïnvesteerd worden in nieuwe OV-verbindingen.👇 programma-uned.nl/programmaonder…
 
 
Iedere student moet de kans krijgen om op kamers te gaan. Daarom slaan we de handen ineen met verschillende partijen om 60.000 extra betaalbare studentenwoningen de komende 8 jaar te gaan bouwen. 🏗️🏠

volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws…
 
Op bezoek op vliegkamp Valkenburg. Het vaststellen van het bestemmingsplan Valkenhorst is een belangrijke mijlpaal. Nu moet fase 1, met minstens 50% betaalbaar, snel van start. En voor fasen 2 en 3 nieuwe afspraken maken over de hoeveelheid woningen voor lage- en midden-inkomens.
 
Aan @RijksvastgoedNL opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2.000 #flexwoningen. Hiermee wordt de bouwcapaciteit van flexwoningen verhoogd en versneld om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden.⤵️
volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws…
 
Twee prachtige voorbeelden van binnenstedelijk bouwen met @BNA_nl bezocht: Little C en de Fenixloods. Architecten zijn hard nodig bij de grote bouwopgave. Het gaat niet alleen om zo snel mogelijk bouwen, maar ook om de kwaliteit en duurzaamheid van het ontwerp.
 
Een nieuw dorp! Samen met burgemeester @Sanderderouwe het eerste plaatsnaambord van Reeve geplaatst. In dit kersverse dorp en woninggebied bouwt @gemKampen de komende jaren meer dan 3.000 woningen. Mooi nieuws voor heel wat woningzoekenden! Nieuwbouw-Reeve.nl
 
De Omgevingswet moet het aanvragen van een vergunning makkelijker maken. Maar invoering kan alleen als het systeem goed werkt. De komende maand testen we het volop. Vandaag schoof ik bij zo’n sessie aan. aandeslagmetdeomgevingswet.nl
 
Met de gemeente @AmsterdamNL afspraken gemaakt over de versnelde bouw van 2.500 tot 3.000 #flexwoningen Het Rijk investeert voor de realisatie van de eerste 1.000 max €12 miljoen.⤵️
amsterdam.nl/bestuur-organi…
 
In reply to @WillemHazenberg
Hi Willem, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
In reply to @hugodejonge
Afgelopen jaren hebben we bouwvolume niet gehaald door onvoldoende afgegeven bouwvergunningen. Vallen deze flex woningen ook onder een vergunningen regime of mogen die zonder vergunning worden gebouwd?
Replying to @WillemHazenberg
Hi Willem, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @AEReuvekamp
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat dit vragen bij je oproept. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
In reply to @hugodejonge
Ook studenten die een fatsoenlijke en betaalbare kamer zoeken?
Replying to @AEReuvekamp
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat dit vragen bij je oproept. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @inge41975301
Hi Inge, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat dit je zorgen baart en dat je dus verschillende vragen hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
In reply to @hugodejonge
Nederland is vol, waar gaat straks onze kinderen wonen? We hebben toch stikstof probleem, de bouw valt hier ook onder.heel veel Nederlanders kunnen rekeningen niet meer betalen, nu alles zo duur is. Kijken jullie niet naar om
Replying to @inge41975301
Hi Inge, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat dit je zorgen baart en dat je dus verschillende vragen hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @RietveldMR
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
In reply to @hugodejonge
Maar hoe zit t dan met stikstof
Replying to @RietveldMR
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @rianne19701114
Hi Rianne, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat je hier verschillende vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
Is dat hetzelfde als die flexwoningen hier?? Een omgebouwde container voor Nederlanders en de asielzoekers een huis? Ik vraag het voor mijn 4 kinderen op de wachtlijst???
Replying to @rianne19701114
Hi Rianne, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat je hier verschillende vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @ZuidemaJanfrans
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
In reply to @hugodejonge
Maar hoe zit het dan met de stikstof?
Replying to @ZuidemaJanfrans
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @Meta26869072
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
In reply to @hugodejonge
Ik vraag me af.eerst konden we amper bouwen ivm stikstof uitstoot en nu zomaar bijna het dubbele. Stikstof probleem opgelost??? Of sluit tatasteel de deuren.
Replying to @Meta26869072
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @deheemstedenaar
Hi Ruud, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat dit vragen bij je oproept. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
Ook voor startende jongeren?
Replying to @deheemstedenaar
Hi Ruud, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk dat dit vragen bij je oproept. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @rschonck
Hi Rob, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht met ons delen? ^CV 2/2
 
In reply to @hugodejonge
Meneer de Jonge, Waar zijn de door u beloofde 15.000 plekken in leegstaande kantoren en overheidsgebouwen? Wat hebt u van die belofte inmiddels gerealiseerd?
Replying to @rschonck
Hi Rob, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Het is begrijpelijk je hier vragen over hebt. Ik zorg er graag voor dat een collega contact met je opneemt. 1/2
 
In reply to @hugodejonge
Maar hoe lang is een flexwoning een flexwoning precies? Want met 37500 tijdelijke woningen over ruim 2 jaar verspreid (en aangezien ambtenaren dan iets moeten doen zal het wel vertragen) kom je niet ergens.
Replying to @howling_yoda
Hi, bedankt voor je bericht. Mijn naam is Claudia en ik beantwoord de berichten via social media uit naam van de minister. Ik zorg er graag voor dat een collega antwoord geeft op je vragen. Kun je hiervoor je telefoonnummer en e-mailadres in een privébericht delen? ^CV
 
Vandaag Hart van Zuid bezocht en gesproken met oa wethouder @chantalzeegers van @rotterdam en Ton Hillen van @heijmansnl. Over het belang van intensieve samenwerking van overheden en bouwers om de grote bouwopgave van 900.000 woningen t/m 2030 te realiseren.🏗️🏘️
 
Met de regio Utrecht afspraken gemaakt over de bouw van 1.500 #flexwoningen. Daar trekken we €18 miljoen voor uit. De eerste van een reeks afspraken met regio’s om de snelste weg te kiezen naar meer sociale huur voor álle woningzoekenden in Nederland.⤵️
utrecht.nl/nieuws/nieuwsb…
 
Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd. We verhogen de bouw van flexwoningen naar 37.500 tot en met 2024. Voor iedereen die met spoed een woning zoekt, al langer op de wachtlijst staat of het recht heeft gekregen in Nederland te blijven. rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
 
Hugo de Jonge Retweeted ·  
Een stevig pakket maatregelen moet onze asielopvang en de situatie in Ter Apel zo snel mogelijk verbeteren. Met steun uit de regio zetten we hiermee de benodigde stappen om asielprocedures op een menselijke en waardige manier af te kunnen handelen.

rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
 
Ook kleinere gemeenten kunnen nu een bijdrage krijgen uit de #Woningbouwimpuls. Er is in het laatste kwartaal van dit jaar 300 miljoen euro beschikbaar. Zo kunnen gemeenten nieuwbouw versnellen, bouwprojecten vergroten, of de betaalbaarheid verbeteren. 👉 rvo.nl/subsidies-fina…
 
Een bijzonder mens en een markante burgemeester, die op een geweldige manier zijn stempel drukte op de ontwikkeling van Rotterdam. Zijn naasten veel sterkte gewenst met dit verlies.
Oud-burgemeester van Rotterdam Bram Peper (82) overleden. rijnmond.nl/nieuws/1540227…
 
 
Free access is provided to the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.