User Overview

Followers and Following

Followers
Following
Trendsmap

History

Total Followers - Last Year
Daily Follower Change - Last Year
Daily Tweets - Last Year

Tweet Stats

Analysed 5,184 tweets, tweets from the last 615 weeks.
Tweets Day of Week (UTC)
Tweets Hour of Day (UTC)
Key:
Tweets
Retweets
Quotes
Replies
Tweets Day and Hour Heatmap (UTC)

Tweets

Last 50 tweets from @MinPres
Shocked to hear about the horrible attack on Salman Rushdie. What we always feared has happened: stabbed while exercising his fundamental right to free speech. My thoughts are with his family and loved ones.
 
Mark Rutte Retweeted ·  
Vandaag hebben de ministers betrokken bij het COVID-dossier bijgepraat over het epidemiologisch beeld, sectorplannen, Maatschappelijk Impact Team en voorbereidingen nieuwe vaccinatieronde. We houden vinger aan de pols en bereiden ons voor op een eventuele opleving dit najaar.
 
In reply to @MinPres
Het verminderen van de stikstofuitstoot brengt veranderingen met zich mee. Dat zal ingrijpend en niet gemakkelijk zijn. We staan pas aan het begin, er is tijd en ruimte om de plannen met elkaar op een haalbare manier uit te werken. 3/4
Replying to @MinPres
Dit doen we met alle betrokken sectoren en met oog voor een duurzame toekomst voor de agrarische sector. We blijven als kabinet in nauw gesprek met boeren, te beginnen morgen onder leiding van Johan Remkes. Want een gezamenlijke dialoog is wat ons verder brengt. 4/4
 
In reply to @MinPres
Voor veel boeren voelt het alsof hun levenswerk hen door de vingers glipt. Ze kampen met veel onzekerheden. Tegen deze boeren zeg ik: jullie staan er niet alleen voor, we laten jullie niet vallen. Samen gaan we werken aan nieuwe perspectieven voor de agrarische sector. 2/4
Replying to @MinPres
Het verminderen van de stikstofuitstoot brengt veranderingen met zich mee. Dat zal ingrijpend en niet gemakkelijk zijn. We staan pas aan het begin, er is tijd en ruimte om de plannen met elkaar op een haalbare manier uit te werken. 3/4
 
In Koudum, Friesland sprak ik met boeren uit de omgeving. Dit zijn geen gemakkelijke gesprekken, want het is duidelijk dat de stikstofdiscussie veel emoties oproept in de agrarische sector. Ik begrijp die zorgen, want er komt veel op boeren af. 1/4 pic.twitter.com/LgiiPZlzH7
Replying to @MinPres
Voor veel boeren voelt het alsof hun levenswerk hen door de vingers glipt. Ze kampen met veel onzekerheden. Tegen deze boeren zeg ik: jullie staan er niet alleen voor, we laten jullie niet vallen. Samen gaan we werken aan nieuwe perspectieven voor de agrarische sector. 2/4
 
In Koudum, Friesland sprak ik met boeren uit de omgeving. Dit zijn geen gemakkelijke gesprekken, want het is duidelijk dat de stikstofdiscussie veel emoties oproept in de agrarische sector. Ik begrijp die zorgen, want er komt veel op boeren af. 1/4
 
📞: Following my recent visit, I spoke to @ZelenskyyUa about the grain deal and missile attacks on the ports of Odesa & Mykolaiv. 🇳🇱 continues to support 🇺🇦, especially at this crucial juncture. There will be no let-up in deliveries of Dutch military support this summer.
 
📞: In opvolging van mijn recente bezoek gesproken met @ZelenskyyUa over o.m. de graandeal en de raketaanvallen op havens in Odessa & Mykolaiv. 🇳🇱 blijft 🇺🇦 ondersteunen, juist in deze cruciale fase v/d strijd. Leveringen van 🇳🇱 militaire steun gaan deze zomer onverminderd door.
 
In reply to @MinPres
Deze levensgevaarlijke acties moeten stoppen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om binnen de wet je onvrede te uiten. De meeste boeren doen dat ook. (2/3)
Replying to @MinPres
De meest betrokken ministers en ikzelf staan in nauw contact. Alle steun voor Rijkswaterstaat en de politie, die met man en macht werken om de gevolgen van deze acties te beperken. (3/3)
 
De protestacties van een kleine groep boeren op snelwegen van gisteren en vanochtend zijn onacceptabel. Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten. Doe aangifte bij bedreiging. (1/3)
Replying to @MinPres
Deze levensgevaarlijke acties moeten stoppen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om binnen de wet je onvrede te uiten. De meeste boeren doen dat ook. (2/3)
 
De protestacties van een kleine groep boeren op snelwegen van gisteren en vanochtend zijn onacceptabel. Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten. Doe aangifte bij bedreiging. (1/3)
 
📞: Had a pleasant conversation with Israeli PM @yairlapid in which I congratulated him on taking office. We also discussed the good relations between our countries, the peace process with the Palestinian Authority & the importance of supporting Ukraine in its war against Russia.
 
📞: Prettig gesprek gehad met Israëlische premier @yairlapid waarbij ik hem gefeliciteerd heb met zijn aantreden. Ook gesproken over de goede relatie tussen onze landen, het vredesproces met de Palestijnse Autoriteit en het belang van steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland.
 
“Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we een sterke boerensector kunnen neerzetten voor de toekomst van Nederland. Want die hebben we verschrikkelijk hard nodig.”
 
Vandaag herdenken we de 298 mensen die acht jaar geleden bij de verschrikkelijke ramp met de MH17 omkwamen. Nog elke dag is het gemis oneindig groot. 
 
Ik wens de nabestaanden op deze moeilijke dag, met dit jaar op de achtergrond de oorlog in Oekraïne, veel sterkte & troost toe.
 
📞: Just had a good and open discussion with Hungarian Prime Minister Viktor Orbán. We talked about current topics on our shared European agenda, including the Russian invasion of Ukraine, economic recovery, the rule of law and energy.
 
📞: Zojuist een goed en open gesprek gehad met de Hongaarse premier Viktor Orbán. Aan de orde actuele onderwerpen op onze gedeelde Europese agenda, waaronder de Russische invasie in Oekraïne, economisch herstel, de rechtsstaat en energie.
 
Terugkijken: het inleidend statement van de wekelijkse persconferentie van premier Rutte na de #ministerraad. Met onder meer aandacht voor de blijvende steun aan Oekraïne en voor het stikstofbeleid van het kabinet.
 
LIVE: de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraadtwitter.com/i/broadcasts/1…
 
Kijk vanaf 16.00 uur de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraad live op Twitter, of via npostart.nl/live/npo-polit… of rtlnieuws.nl/nieuws/politiek
 
📞: Met @Bundekanzler Scholz gesproken over onze blijvende steun aan Oekraïne en de energiesituatie in Europa. We blijven inzetten op waarborgen energiezekerheid door o.a. vullen van opslagplaatsen, andere leveranciers, energiebesparingen & investeren in duurzame energiebronnen.
 
📞: Spoke to @Bundeskanzler Scholz about our unwavering support for Ukraine. Also discussed the energy situation in Europe. We will continue working to ensure energy security by e.g. filling our storage facilities, other suppliers, saving energy and investing in renewables.
 
Im Dezember nahm Deutschland nach 16 Jahren Abschied von Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Heute empfing ich sie, einige Monate später als geplant, zu einem persönlichen Abschied. Dabei hatte ich die Ehre, ihr das Großkreuz im Orden vom Niederländischen Löwen zu überreichen.
 
In december nam Duitsland na 16 jaar afscheid van Angela Merkel als Bondskanselier. Vandaag ontving ik haar, enkele maanden later dan gepland, voor een persoonlijk afscheid. Hierbij had ik de eer haar het Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw te overhandigen.
 
📞: Good to speak once again to Indian PM @narendramodi about the strong partnership between our two countries and about ways of expanding it. Naturally, we also discussed the war in Ukraine and its impact on matters like food security. Cooperation remains essential.
 
📞: Goed weer gesproken te hebben met Indiase premier @narendramodi over de sterke samenwerking tussen onze landen en hoe we die kunnen uitbreiden. Natuurlijk kwam ook de oorlog in Oekraïne aan bod en de gevolgen voor o.a. voedselzekerheid. Samen optrekken blijft essentieel.
 
In reply to @MinPres
Tegen alle boeren in Nederland zeg ik: we doen dit met elkaar. We werken samen met jullie aan nieuw perspectief voor de agrarische sector. De doelen zijn duidelijk, hoe we die doelen bereiken, dat werken we samen uit.
Replying to @MinPres
Want Nederland is én blijft een landbouwland. En ik heb er alle vertrouwen in dat als we hier samen de schouders onder zetten, we hier samen uitkomen. Mijn collega’s uit het kabinet en ikzelf blijven de komende tijd de gesprekken met boeren voortzetten.
 
De zorgen die boeren hebben zijn groot. Dat blijkt ook weer uit de indringende gesprekken die ik vandaag met boeren heb gevoerd over de stikstofplannen. Voor veel boeren voelt het alsof de grond onder hun voeten wegzakt, alsof er geen toekomst is voor hun bedrijf. pic.twitter.com/oc5pmXCU7I
Replying to @MinPres
Tegen alle boeren in Nederland zeg ik: we doen dit met elkaar. We werken samen met jullie aan nieuw perspectief voor de agrarische sector. De doelen zijn duidelijk, hoe we die doelen bereiken, dat werken we samen uit.
 
De zorgen die boeren hebben zijn groot. Dat blijkt ook weer uit de indringende gesprekken die ik vandaag met boeren heb gevoerd over de stikstofplannen. Voor veel boeren voelt het alsof de grond onder hun voeten wegzakt, alsof er geen toekomst is voor hun bedrijf.
 
Mensen centraal stellen en zoeken naar persoonlijke oplossingen wanneer er door regelgeving problemen ontstaan. Net als bij andere publieke dienstverleners die ik de afgelopen tijd heb bezocht is het goed om te zien hoe daar bij de Sociale Verzekeringsbank werk van wordt gemaakt. pic.twitter.com/p5sITu8Lsa
Replying to @MinPres
Vandaag was ik op bezoek bij de SVB in Utrecht en ben onder de indruk van de inzet en de kennis van de medewerkers hier. De SVB voert verschillende wetten en regelingen uit over sociale zekerheid en zorg en is één van de grootste dienstverleners van ons land.
 
Mensen centraal stellen en zoeken naar persoonlijke oplossingen wanneer er door regelgeving problemen ontstaan. Net als bij andere publieke dienstverleners die ik de afgelopen tijd heb bezocht is het goed om te zien hoe daar bij de Sociale Verzekeringsbank werk van wordt gemaakt.
 
In reply to @MinPres
These appalling crimes must not go unpunished. This is also the subject of the Ukraine Accountability Conference which will be held later this week in The Hague. The conference is an initiative of the Dutch government, the @IntlCrimCourt and the @EU_commission.
Replying to @MinPres
My visit today has only increased my respect for the Ukrainian people. They deserve our full and enduring support in every possible area. In the years ahead Ukraine can continue to count on us  politically, militarily and economically.
 
Today I had the honour of meeting President @ZelenskyyUa in Kyiv. I also visited various places where the Russian army has left behind a horrific trail of death and destruction. I am deeply shocked by what I witnessed today. pic.twitter.com/QOGhbiNnkw
Replying to @MinPres
These appalling crimes must not go unpunished. This is also the subject of the Ukraine Accountability Conference which will be held later this week in The Hague. The conference is an initiative of the Dutch government, the @IntlCrimCourt and the @EU_commission.
 
Today I had the honour of meeting President @ZelenskyyUa in Kyiv. I also visited various places where the Russian army has left behind a horrific trail of death and destruction. I am deeply shocked by what I witnessed today.
 
In reply to @MinPres
Deze gruwelijke misdaden mogen niet onbestraft blijven. Dit is ook het onderwerp van de Oekraïne Accountability Conference die later deze week in Den Haag zal plaatsvinden. Het is een initiatief van de Nederlandse regering, het @IntlCrimCourt en de @EU_commission.
Replying to @MinPres
Mijn bezoek hier vandaag heeft mijn respect voor de Oekraïense bevolking verder versterkt. Ze verdienen onze blijvende en volledige steun op elk mogelijk vlak. Op politiek, militair en economisch gebied kan Oekraïne nu en de komende jaren op ons blijven rekenen.
 
Vandaag heb ik de eer gehad om in Kiev president @ZelenskyyUa te ontmoeten. Ook verschillende plaatsen bezocht waar het Russische leger zijn afschuwelijke sporen heeft achtergelaten; vernietiging, verwoesting en dood. Ik ben diep geschokt door hetgeen ik vandaag hier heb gezien. pic.twitter.com/L1iRn9jtGq
Replying to @MinPres
Deze gruwelijke misdaden mogen niet onbestraft blijven. Dit is ook het onderwerp van de Oekraïne Accountability Conference die later deze week in Den Haag zal plaatsvinden. Het is een initiatief van de Nederlandse regering, het @IntlCrimCourt en de @EU_commission.
 
Vandaag heb ik de eer gehad om in Kiev president @ZelenskyyUa te ontmoeten. Ook verschillende plaatsen bezocht waar het Russische leger zijn afschuwelijke sporen heeft achtergelaten; vernietiging, verwoesting en dood. Ik ben diep geschokt door hetgeen ik vandaag hier heb gezien.
 
Terugkijken: het inleidend statement van de wekelijkse persconferentie van premier Rutte na de #ministerraad. Met aandacht voor het droevige overlijden van de Japanse oud-premier Shinzo Abe, de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid en de oorlog in Oekraïne.
 
LIVE: de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraadtwitter.com/i/broadcasts/1…
 
Kijk vanaf 15.00 uur de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraad live op Twitter, of via npostart.nl/live/npo-polit… of rtlnieuws.nl/nieuws/politiek
 
Former Japanese PM Abe has died, following a cowardly attack. At today’s cabinet meeting we paused to reflect on this dark day for Japanese democracy. I have fond memories of our friendship and the work we did together. My thoughts are with his loved ones and the people of Japan.
 
Oud-premier Abe van Japan is na een laffe aanslag overleden. In de MR stonden we stil bij deze zwarte dag voor de Japanse democratie. Ik bewaar de beste herinneringen aan onze samenwerking en vriendschap. Mijn gedachten zijn bij zijn naasten evenals bij de bevolking van Japan.
 
I am deeply shocked and saddened by the awful attack on my friend, former Prime Minister of Japan Shinzo Abe. Our thoughts are with him, his loved ones, and the people of #Japan.
 
Waterstof speelt een cruciale rol in onze ambitieuze klimaatambities. Vandaag is aangekondigd dat Shell samen met 150 grote en kleine bedrijven op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam de grootste waterstoffabriek van Europa bouwt. En dat is goed nieuws voor Nederland. pic.twitter.com/QlkDR62Zd1
Replying to @MinPres
Want we willen de klimaatdoelstellingen halen, ook al wordt dat er met de oorlog in Oekraïne niet gemakkelijker op. We willen minder afhankelijk worden van Russisch gas. En we willen als Nederland voorop lopen in de Europese energietransitie. Dat komt samen in Holland Hydrogen 1.
 
Waterstof speelt een cruciale rol in onze ambitieuze klimaatambities. Vandaag is aangekondigd dat Shell samen met 150 grote en kleine bedrijven op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam de grootste waterstoffabriek van Europa bouwt. En dat is goed nieuws voor Nederland.
 
Vanaf 18.45 uur zijn @Minister_FIN Sigrid Kaag, @StasFB Marnix van Rij en ik aanwezig in de Tweede Kamer voor het vervolg van het debat over de #voorjaarsnota 2022.

Kijk live mee via: tweedekamer.nl/vergaderingen/…
 
Om 12.00 uur komt de ministerraad kort bijeen om te spreken over de protocollen voor NAVO-toetreding van Zweden en Finland om zodoende de goedkeuringsprocedure te starten.
 
In reply to @MinPres
Naturally, we discussed the war in Ukraine. We stand side by side with Ukraine. We’re also collaborating at European level. Under @ediramaal’s leadership, Albania has worked hard on the reforms needed to open up the prospect of EU membership. We support that ambition.
Replying to @MinPres
To facilitate the opening of EU accession negotiations with Albania and North Macedonia, France has issued a proposal that addresses all concerns. Acceptance by North Macedonia would be a powerful display of political courage. It is vital that a solution is found soon.
 
The Netherlands and Albania are always keen to collaborate. Our excellent trade relations are a good example of that: the Netherlands is the biggest foreign investor in Albania. It was a pleasure to welcome Prime Minister @ediramaal 🇦🇱 to The Hague today. pic.twitter.com/OXDuALRZeO
Replying to @MinPres
Naturally, we discussed the war in Ukraine. We stand side by side with Ukraine. We’re also collaborating at European level. Under @ediramaal’s leadership, Albania has worked hard on the reforms needed to open up the prospect of EU membership. We support that ambition.
 
The Netherlands and Albania are always keen to collaborate. Our excellent trade relations are a good example of that: the Netherlands is the biggest foreign investor in Albania. It was a pleasure to welcome Prime Minister @ediramaal 🇦🇱 to The Hague today.
 
 
Free access is provided to the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.