User Overview

Followers and Following

Followers
Following
Trendsmap

History

Total Followers - Last Year
Daily Follower Change - Last Year
Daily Tweets - Last Year

Tweet Stats

Analysed 5,565 tweets, tweets from the last 420 weeks.
Tweets Day of Week (UTC)
Tweets Hour of Day (UTC)
Key:
Tweets
Retweets
Quotes
Replies
Tweets Day and Hour Heatmap (UTC)

Tweets

Last 50 tweets from @rajavartijat
Tervetuloa tutustumaan myös Rajavartiolaitoksen toimintaan 112-viikon tapahtumissa:
- Suomenlahden merivartiosto Kauppakeskus Pasaati, Kotka pe 10.2.
- Länsi-Suomen merivartiosto Turun keskustan kävelykatu la 11.2.

➡️112.fi/112-paiva/tapa…

@meriraja @Merivartiosto #112paiva
Hätänumeroviikolla järjestetään runsaasti erilaisia yleisötapahtumia, ja osoitteesta 112.fi/112-paiva löytyykin jo hurjat 39 rekisteröityä tapahtumaa!

Tutustu tapahtumiin verkkosivuillamme ja tule mukaan!

#112paiva #112dagen #112day #varautuminen #hatanumeroviikko pic.twitter.com/vgs5OCZprL
 
Digitaalinen matkustusasiakirja helpottaa matkustamista ja nopeuttaa rajatarkastuksia. 🛂

Tänä keväänä digitaalista matkustusasiakirjaa on tarkoitus testata Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Testaus on osa EU-rahoitteista DTC Pilot -projektia.

🔗raja.fi/-/suomi-ja-kro…
 
Rajojen valvonta ja siihen kiinteästi liittyvä alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen ovat toimintamme ytimessä. Rajojen valvonnalla ylläpidetään rajajärjestystä ja rajaturvallisuutta. Sen tarkoituksena on ehkäistä ja selvittää luvattomia rajanylityksiä. pic.twitter.com/xIls57Qx1o
Replying to @rajavartijat
Gränsövervakningen och den relaterade övervakningen och tryggandet av territoriell integritet är hörnstenen i vår verksamhet. Genom övervakningen upprätthålls gränsordningen och gränssäkerheten. Syftet med övervakningen är att förebygga och utreda olovliga gränsöverskridningar.
 
Rajojen valvonta ja siihen kiinteästi liittyvä alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen ovat toimintamme ytimessä. Rajojen valvonnalla ylläpidetään rajajärjestystä ja rajaturvallisuutta. Sen tarkoituksena on ehkäistä ja selvittää luvattomia rajanylityksiä.
 
Pärjäisitkö kotona itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa?

Varautuminen ei vaadi ihmeitä: Muutama litra pullovettä, syömävalmista ruokaa, valonlähde, patteriradio, varavirtalähde ja vähän käteistä.

Lue lisää: 72tuntia.fi

#varautumispäivä pic.twitter.com/cU58U75tIe
Replying to @rajavartijat
72 timmar, skulle du klara dig på egen hand? I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat, vatten och läkemedel hemma för minst tre dygn. Läs mer: 72timmar.fi
 
Pärjäisitkö kotona itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa?

Varautuminen ei vaadi ihmeitä: Muutama litra pullovettä, syömävalmista ruokaa, valonlähde, patteriradio, varavirtalähde ja vähän käteistä.

Lue lisää: 72tuntia.fi

#varautumispäivä
 
Vanhentuneita hätäraketteja kerätään Vene 23 -messujen yhteydessä 11.2. ja 18.2. klo 10-14. #venemessut
Onko hallussasi vanhentuneita hätäraketteja?
Otamme vastaan vanhentuneita hätämerkinantovälineitä Vene 23 -messujen yhteydessä 11.2. ja 18.2. klo 10.00-14.00. Keräys pohjoisen sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
Tervetuloa tutustumaan myös osastollemme 6 E 60
#meripelastus pic.twitter.com/ndbpqbzsJn
 
Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!
Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!
Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!
Hyvää saamelaisten kansallispäivää!
Glad samernas nationaldag!
 
Suomi ja Kroatia testaavat pilottiprojektissa digitaalista matkustusasiakirjaa ulkorajat ylittävässä lentoliikenteessä. #DTC-projekti on EU-rahoitteinen. @EUHomeAffairs

Lue tiedote aiheesta.
raja.fi/-/suomi-ja-kro…
Replying to @rajavartijat
Finland and Croatia are testing in a pilot project a digital travel document at border checks in air traffic across external borders. The #DTC project is co-funded by EU. @EUHomeAffairs Read more on our website. raja.fi/en/-/finland-a…
Finland and Croatia are testing digital travel credentials in external border traffic in a DTC Pilot project | The Finnish Border Guard
raja.fi
 
Suomi ja Kroatia testaavat pilottiprojektissa digitaalista matkustusasiakirjaa ulkorajat ylittävässä lentoliikenteessä. #DTC-projekti on EU-rahoitteinen. @EUHomeAffairs

Lue tiedote aiheesta.
raja.fi/-/suomi-ja-kro…
Suomi ja Kroatia kokeilevat digitaalisen matkustusasiakirjan kytt ulkorajaliikenteess DTC-pilottiprojektissa | Rajavartiolaitos
raja.fi
 
In reply to @rajavartijat
Under 2023 är Gränsbevakningsväsendet ordförande för forumet för kustbevakning i Nordatlanten. Forumet utvecklar samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsländernas kustbevakningsmyndigheter i frågor som gäller marin säkerhet samt kustbevakningsverksamheten. pic.twitter.com/XeNRRmiGLK
Replying to @rajavartijat
The Finnish Border Guard is serving as the chair of the North Atlantic Coast Guard Forum in 2023. The forum develops cooperation and exchange of information among the coast guard officials of its member states in matters relating to maritime safety and coast guard activities.
 
Rajavartiolaitos toimii Pohjois-Atlantin rannikkovartiostofoorumin puheenjohtajana vuonna 2023. Foorumi kehittää jäsenmaiden rannikkovartiostoviranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa merelliseen turvallisuuteen ja rannikkovartiostotoimintoihin liittyvissä asioissa. pic.twitter.com/AsY41AEUrI
Replying to @rajavartijat
Under 2023 är Gränsbevakningsväsendet ordförande för forumet för kustbevakning i Nordatlanten. Forumet utvecklar samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsländernas kustbevakningsmyndigheter i frågor som gäller marin säkerhet samt kustbevakningsverksamheten.
 
Rajavartiolaitos toimii Pohjois-Atlantin rannikkovartiostofoorumin puheenjohtajana vuonna 2023. Foorumi kehittää jäsenmaiden rannikkovartiostoviranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa merelliseen turvallisuuteen ja rannikkovartiostotoimintoihin liittyvissä asioissa.
 
Venäjän öljykuljetuksiin käytettävä aluskalusto on herättänyt huolta, sillä Venäjälle liikennöi nyt hyvin vanhoja öljysäiliöaluksia. Rajavartiolaitos seuraa jatkuvasti aluskaluston muutoksia Itämerellä.

Aiheesta lisää uusimmassa YVT-uutiskirjeessä:
🔗raja.fi/documents/4495…
🇪🇺 sanktionerna mot Rysk olja påverkar oljetrafiken på Finska vikens havsområde. 🇫🇮 Gränsbevakningsväsedet @rajavartijat följer kontinuerligt med förändringar i flottan och trafiken. - "Tankfartygen på Finska viken äldre efter sanktionerna mot Ryssland" abounderrattelser.fi/oro-over-saker…
 
Kansainvälinen yhteistoiminta on Suomen rajaturvallisuuden kannalta tärkeää.

Miltä yhteistyö käytännössä näyttää? Millaisia ovat kansainväliset työkomennukset?

Rajamediasta löydät paljon aiheeseen liittyvää sisältöä.⬇️
rajamedia.raja.fi/teemat
 
In reply to @rajavartijat
Bekämpning av stora fartygsoljeskador eller fartygskemikalieolyckor förutsätter alltid internationellt samarbete. Samarbetet har reglerats genom flera internationella avtal. Till exempel det nordiska bekämpningssamarbetet har avtalats i det s.k. Köpenhamnsavtalet. pic.twitter.com/idRltvYvAg
Replying to @rajavartijat
International cooperation is always needed when responding to oil spill and chemical accidents at sea. Cooperation has been agreed through several international agreements. For example, the so-called Copenhagen Agreement set the stage for Nordic cooperation in fighting spills.
 
Suuren alusöljy- tai -kemikaalivahingon torjunta edellyttää aina kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyöstä on sovittu useilla kansainvälisillä sopimuksilla. Esimerkiksi Pohjoismaiden torjuntayhteistyöstä on sovittu ns. Kööpenhaminan torjuntayhteistyösopimuksessa. pic.twitter.com/NiJ3V4QzGm
Replying to @rajavartijat
Bekämpning av stora fartygsoljeskador eller fartygskemikalieolyckor förutsätter alltid internationellt samarbete. Samarbetet har reglerats genom flera internationella avtal. Till exempel det nordiska bekämpningssamarbetet har avtalats i det s.k. Köpenhamnsavtalet.
 
Suuren alusöljy- tai -kemikaalivahingon torjunta edellyttää aina kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyöstä on sovittu useilla kansainvälisillä sopimuksilla. Esimerkiksi Pohjoismaiden torjuntayhteistyöstä on sovittu ns. Kööpenhaminan torjuntayhteistyösopimuksessa.
 
Merellisten ympäristövahinkojen torjuntaa käsittelevä uutiskirjeemme on julkaistu. Aiheina mm. merialueen öljykuljetuksissa tapahtuneet muutokset, sekä valtakunnallisen #YVT -strategian päätöksen saatu valmistelu.
Lue lisää:
raja.fi/documents/4495…
 
Vartiolaivat ovat varusteltu monin eri koneteknisin laittein, joiden käsittely ja ylläpito vaatii ammattitaitoa. Konealan henkilöstö pitääkin huolta siitä, että vartiolaivat pysyvät kunnossa.

Lue aiheesta lisää Rajamediasta!
rajamedia.raja.fi/-/konealan-hen…
Replying to @rajavartijat
Bevakningsfartygen är utrustade med en hel del olika maskintekniska anordningar som kräver yrkeskunnighet med tanke på deras hantering och underhåll. Ansvaret för underhållet av de maskintekniska anordningarna faller på maskinbranschens personal. rajamedia.raja.fi/sv/-/maskinsid…
Maskinsidan p bevakningsfartygen | Rajamedia
rajamedia.raja.fi
 
Vartiolaivat ovat varusteltu monin eri koneteknisin laittein, joiden käsittely ja ylläpito vaatii ammattitaitoa. Konealan henkilöstö pitääkin huolta siitä, että vartiolaivat pysyvät kunnossa.

Lue aiheesta lisää Rajamediasta!
rajamedia.raja.fi/-/konealan-hen…
Konealan henkilst pit vartiolaivat teknisesti kunnossa | Rajamedia
rajamedia.raja.fi
 
In reply to @rajavartijat
Utrustning från Gränsbevakningsväsendet skickas till internationella insatser på det sätt som avtalats eller på begäran av Frontex. När utrustningen skickas beaktas att utförandet av de nationella uppgifterna inte ska äventyras. pic.twitter.com/hTalhVlNJi
Replying to @rajavartijat
Finnish Border Guard equipment is sent to international operations as agreed or based on requests from Frontex. When such deployments are made, we make sure that the implementation of national tasks is not jeopardised.
 
Rajavartiolaitoksen kalustoa lähetetään kansainvälisiin operaatioihin sovitulla tavalla tai Frontexin pyyntöjen perusteella. Lähettämisessä huomioidaan se, ettei kansallisten tehtävien suorittaminen vaarannu. pic.twitter.com/SMUpcuhW8K
Replying to @rajavartijat
Utrustning från Gränsbevakningsväsendet skickas till internationella insatser på det sätt som avtalats eller på begäran av Frontex. När utrustningen skickas beaktas att utförandet av de nationella uppgifterna inte ska äventyras.
 
Rajavartiolaitoksen kalustoa lähetetään kansainvälisiin operaatioihin sovitulla tavalla tai Frontexin pyyntöjen perusteella. Lähettämisessä huomioidaan se, ettei kansallisten tehtävien suorittaminen vaarannu.
 
Opiskelija! Vielä ehtii hakea kesäharjoitteluun Rajalle.

Tarjolla harjoittelumahdollisuuksia monella alalla eri puolilla Suomea.

Hakuaikaa 31.1. asti. Tutustu paikkoihin ➡️ valtiolle.fi/fi-FI/avoimet_…

#TöissäRajalla #TöissäValtiolla
 
In reply to @rajavartijat
Gränsbevakningsväsendet deltar med personal och utrustning i den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrkas verksamhet. Styrkan har grundats för Frontex. Europeiska tjänstemän övar regelbundet också på verksamheten i finska förhållanden. pic.twitter.com/ZAQqxyyQtr
Replying to @rajavartijat
The Finnish Border Guard participates with its personnel and equipment in the activities of the permanent force of the European Border and Coast Guard Agency Frontex. European civil servants practice regularly also in conditions that prevail in Finland.
 
Rajavartiolaitos osallistuu henkilöstöllään ja kalustollaan Frontexin käyttöön perustetun eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimintaan. Eurooppalaiset virkamiehet harjoittelevat säännöllisesti toimintaa myös Suomen olosuhteissa. pic.twitter.com/II77LOFYZj
Replying to @rajavartijat
Gränsbevakningsväsendet deltar med personal och utrustning i den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrkas verksamhet. Styrkan har grundats för Frontex. Europeiska tjänstemän övar regelbundet också på verksamheten i finska förhållanden.
 
Rajavartiolaitos osallistuu henkilöstöllään ja kalustollaan Frontexin käyttöön perustetun eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimintaan. Eurooppalaiset virkamiehet harjoittelevat säännöllisesti toimintaa myös Suomen olosuhteissa.
 
Rajavartiolaitos Retweeted ·  
Suomalaisia @rajavartijat naisia ja miehiä työskentelee maailmalla @frontex operaatioissa. Usein myös EU- ja Schengen-alueen ulkopuolella.
 
Kuvassa Rajavartiolaitoksen ensimmäinen täyssähköinen partioauto. 🔌🚗 Auto sijoitetaan Vaalimaan rajatarkastusasemalle.

Sähköauto on osa EU-direktiivin mukaisia puhtaita ajoneuvohankintoja, joilla vähennetään Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöjä. #VastuullisuusNäkyväksi
 
In reply to @rajavartijat
När det gäller brottsbekämpning är det nödvändigt med internationellt samarbete. Samarbetet möjliggörs av olika internationella avtal och genomförandet i praktiken stöds till exempel av Gränsbevakningsväsendets kontaktpersoner ute i världen. pic.twitter.com/WL1ot76u83
Replying to @rajavartijat
International cooperation is essential in crime prevention. Cooperation is made possible by various international agreements and the implementation is supported, for example, by liaison officers of the Finnish Border Guard in different countries.
 
Rikostorjunnassa kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä. Yhteistyön mahdollistavat erilaiset kansainväliset sopimukset ja käytäntöön panoa ovat tukemassa esimerkiksi Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöt maailmalla. pic.twitter.com/8xPC5OBOYh
Replying to @rajavartijat
När det gäller brottsbekämpning är det nödvändigt med internationellt samarbete. Samarbetet möjliggörs av olika internationella avtal och genomförandet i praktiken stöds till exempel av Gränsbevakningsväsendets kontaktpersoner ute i världen.
 
Rikostorjunnassa kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä. Yhteistyön mahdollistavat erilaiset kansainväliset sopimukset ja käytäntöön panoa ovat tukemassa esimerkiksi Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöt maailmalla.
 
Ympäristöasiantuntija, tule töihin Rajalle!

Nyt avoinna ympäristöpäällikön tehtävä, jossa vastaat Rajavartiolaitoksen ympäristöjärjestelmästä ja sen kehittämisestä.

➡️ Lue lisää: valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus…

➡️ Kaikki avoimet tehtävät: valtiolle.fi/fi-FI/Tyonanta…
 
Muista #järkijäällä ja harkitse tarkkaan jäällä liikkumisen tarpeellisuus.

Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulkemiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein.

Sivuillamme lisää ohjeita jäällä liikkujalle.
raja.fi/ohjeita-jaalla…
Replying to @rajavartijat
För att kunna röra dig tryggt på isen måste du hålla koll på isens tjockhet och vara medveten om riskerna samt ha rätt utrustning. Använd sunt förnuft när du ger dig ut på isen. Läs mera om hur man rör sig tryggt på isen på vår webbsida. raja.fi/sv/anvisningar…
 
Muista #järkijäällä ja harkitse tarkkaan jäällä liikkumisen tarpeellisuus.

Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulkemiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein.

Sivuillamme lisää ohjeita jäällä liikkujalle.
raja.fi/ohjeita-jaalla…
Ohjeita jll liikkujille | Rajavartiolaitos
raja.fi
 
In reply to @rajavartijat
Gränsbevakningsväsendet har regelbundna samarbetsövningar med grannländerna och internationella partners. De här övningarna utvecklar gräns- och sjösäkerheten och gör den bättre. pic.twitter.com/z23uJhyfSt
Replying to @rajavartijat
The Finnish Border Guard regularly practices collaboration with neighbouring countries and international partners. Border and maritime security are developed and improved through exercises.
 
Rajavartiolaitos harjoittelee säännöllisesti yhteistoimintaa naapurimaiden ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Harjoituksilla kehitetään ja parannetaan raja- ja meriturvallisuutta. pic.twitter.com/rRwE2kogEi
Replying to @rajavartijat
Gränsbevakningsväsendet har regelbundna samarbetsövningar med grannländerna och internationella partners. De här övningarna utvecklar gräns- och sjösäkerheten och gör den bättre.
 
Rajavartiolaitos harjoittelee säännöllisesti yhteistoimintaa naapurimaiden ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Harjoituksilla kehitetään ja parannetaan raja- ja meriturvallisuutta.
 
Tänään vietetään Tapaturmapäivää.

Muista #järkijäällä. Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulkemiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein.

➡️Ohjeita jäällä liikkujille: raja.fi/ohjeita-jaalla…

#tapaturmapäivä
 
In reply to @rajavartijat
Genom samarbetet med grannländernas myndigheter upprätthålls stabiliteten i gränsområdena och på havsområdena, gränsöverskridande brottslighet förebyggs, smidigheten i gränstrafiken säkerställs och samarbetsberedskapen upprätthålls för händelse av olyckor till havs. pic.twitter.com/zF3VcNMphg
Replying to @rajavartijat
Cooperation with officials of neighbouring countries helps maintain stability in border and maritime areas, preventing cross-border crime, ensuring the flow of cross-border traffic, and maintaining readiness for cooperation in case of accidents at sea.
 
Naapurimaidemme viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön avulla mm. ylläpidetään vakautta raja- ja merialueilla, ehkäistään rajat ylittävää rikollisuutta, varmistetaan rajanylitysliikenteen sujuvuutta ja ylläpidetään yhteistyövalmiutta merellisten onnettomuuksien varalta. pic.twitter.com/bs0eFka7pH
Replying to @rajavartijat
Genom samarbetet med grannländernas myndigheter upprätthålls stabiliteten i gränsområdena och på havsområdena, gränsöverskridande brottslighet förebyggs, smidigheten i gränstrafiken säkerställs och samarbetsberedskapen upprätthålls för händelse av olyckor till havs.
 
Naapurimaidemme viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön avulla mm. ylläpidetään vakautta raja- ja merialueilla, ehkäistään rajat ylittävää rikollisuutta, varmistetaan rajanylitysliikenteen sujuvuutta ja ylläpidetään yhteistyövalmiutta merellisten onnettomuuksien varalta.
 
"Kumpikaan ei pystyisi yksin hoitamaan isoa merellistä onnettomuutta, mutta viranomaisyhteistyöllä sen onnistuminen on varmempaa."

Vartiolaiva Turvalla harjoiteltiin yhteistoimintaa merellisessä kemikaalionnettomuudessa. Lue lisää Rajamediasta!
rajamedia.raja.fi/-/yhdessa-vahv…
Yhdess vahvempia | Rajamedia
rajamedia.raja.fi
 
Rajavartiolaitos kouluttaa uusia raja- ja merivartijoita tarpeen mukaan. Kaikille opiskelijoille on valmistumisen jälkeen työpaikka tiedossa. Juuri alkaneen peruskurssin 31 aloitusvahvuus on 111 opiskelijaa.
Rajavartijan peruskurssi 31 aloitti opintonsa 9.1.2023. Kurssin aloitusvahvuus on 111, joista 20 naisia. #rajavartijaksi pic.twitter.com/pVCdGHph0Q
 
In reply to @rajavartijat
Det internationella samarbetet är viktigt med tanke på Finlands gränssäkerhet. Bilaterala och multilaterala kontakter upprätthålls både med EU-medlemsstaterna och med tredjeländer. pic.twitter.com/kpeQI3b8SU
Replying to @rajavartijat
International collaboration is important for Finland’s border security. Bilateral and multilateral contacts are maintained both with EU member states as well as third countries.
 
Kansainvälinen yhteistoiminta on Suomen rajaturvallisuuden kannalta tärkeää. Kahden- ja monenvälisiä yhteyksiä pidetään yllä niin EU-jäsenvaltioihin kuin kolmansiin maihin. pic.twitter.com/potbizXvcy
Replying to @rajavartijat
Det internationella samarbetet är viktigt med tanke på Finlands gränssäkerhet. Bilaterala och multilaterala kontakter upprätthålls både med EU-medlemsstaterna och med tredjeländer.
 
Kansainvälinen yhteistoiminta on Suomen rajaturvallisuuden kannalta tärkeää. Kahden- ja monenvälisiä yhteyksiä pidetään yllä niin EU-jäsenvaltioihin kuin kolmansiin maihin.
 
Opiskelija! Onko sinulla osaamista oikeustieteestä, viestinnästä, kääntämisestä, asiakirja- tai taloushallinnosta, konetekniikasta, koulutuksista, historiasta tai HR:stä?

Haemme harjoittelijoita useille eri paikkakunnille.

Tutustu avoimiin tehtäviimme: valtiolle.fi/fi-FI/avoimet_…
 
Rajavartiolaitos Retweeted ·  
ÄLÄ MENE HEIKOILLE JÄILLE! Jos on mentävä, niin varustaudu, niin että pärjäät vedessäkin. Jäät ovat aina arvaamattomia, perehdy seuraaviin. viisaastivesilla.fi/etusivu/pelast… sekä ilmatieteenlaitos.fi/jaatilanne
 
 
For access to this functionality a Trendsmap Explore subscription is required.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

Thanks for trying our Trendsmap Pro demo.

For continued access, and to utliise the full functionality available, you'll need to subscribe to a Trendsmap Pro subscription.

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.