User Overview

Followers and Following

Followers
Following
Trendsmap

History

Total Followers - Last Year
Daily Follower Change - Last Year
Daily Tweets - Last Year

Tweet Stats

Analysed 10,668 tweets, tweets from the last 310 weeks.
Tweets Day of Week (UTC)
Tweets Hour of Day (UTC)
Key:
Tweets
Retweets
Quotes
Replies
Tweets Day and Hour Heatmap (UTC)

Tweets

Last 50 tweets from @ttborgtr
TTB başkanlarından Füsun Sayek adına her yıl yapılan “Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri" bu yıl da devam ediyor. Bugün TTB Ali Özyurt Kültür Sanat Kolu'nun Latife Tekin'le yapacağı söyleşinin olduğu etkinliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

👇
fusunsayek.org/program
 
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

Derginin bu sayısı meslek hastalıkları tartışmalarını, pandemi sürecinde işyeri hekimlerinin deneyimlerini, COVID-19 sonrası işe dönüşleri konu ediyor.

👇
ttb.org.tr/105yj6l
 
In reply to @ttborgtr
İyileştirme yapıldığı iddia edilen ve meslek örgütlerinin, sendikaların, derneklerin görüşleri alınmadan hazırlanan yönetmeliğin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının dertlerine derman olmayacağını biliyoruz..
Replying to @ttborgtr
Yönetmeliği, içinde sosyal güvenlik uzmanları ve avukatların da olduğu bir çalışma grubumuz incelemektedir. Ayrıntılı görüşümüz en kısa zamanda paylaşılacaktır. Haklarımızı alana dek mücadelemize devam edeceğiz.
 
Aylardır özlük haklarımız için yürüttüğümüz mücadelemizin haklı olduğunu yayımladığı yönetmelikle kabul eden Bakanlık, emekliliğe yansıyan tek ödeme vermek yerine performans dayatmasıyla emek sömürüsüne devam etmeyi tercih etti.
Replying to @ttborgtr
İyileştirme yapıldığı iddia edilen ve meslek örgütlerinin, sendikaların, derneklerin görüşleri alınmadan hazırlanan yönetmeliğin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının dertlerine derman olmayacağını biliyoruz..
 
Aylardır özlük haklarımız için yürüttüğümüz mücadelemizin haklı olduğunu yayımladığı yönetmelikle kabul eden Bakanlık, emekliliğe yansıyan tek ödeme vermek yerine performans dayatmasıyla emek sömürüsüne devam etmeyi tercih etti.
 
TTB’den Brezilya Uçak Gemisi São Paulo’nun Geçiş Güzergâhındaki Ülkelerin Tabip Birliklerine Mektup

Mektupta, São Paulo gemisi konusunda birliklerin, bulundukları ülkelerin hükümetlerini uyarması ve kamuoyunu bilgilendirmeleri talebinde bulunuldu.

👇
ttb.org.tr/985yj6k
 
TTB’den Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, Türk Eczacıları Birliği’ne Mustafa Yücel Hakkında Yazı ve Suç Duyurusu

👇
ttb.org.tr/635yj6i
 
Meslektaşlarımız soruyor, biz de soruyoruz: #İntörnHekim'lerin asgari ücret olarak belirlenen maaşları ne zaman ödenmeye başlayacak ve hangi kaynaktan yapılacak?
📢 Odamıza sözlü ya da e-mail yoluyla başvuruda bulunan #İntörnHekim'lerin maaşlarının son durumuyla ilgili CİMER'den bilgi talep edildi

👉 ato.org.tr/news/show/1150 pic.twitter.com/AZxXCyPz25
 
TTB Hukuk Bürosu Görüşü: ”Kamuda Görev Yapan Hekimler Mevcut Düzenlemedeki Eksiklikler Nedeniyle Sigorta Yaptırmaya Devam Edecek”

👇
ttb.org.tr/525yj6h
 
TMMOB’den TTB’nin Yeni Yönetimine Ziyaret

Görüşmede, emek ve sağlık alanında yaşanan sorunlar üzerine değerlendirmeler yapılırken, önümüzdeki süreçte yürütülecek mücadelelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

👇
ttb.org.tr/465yj6g
 
KESK’ten TTB’ye Ziyaret

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yürütme Kurulu üyeleri, 5 Ağustos 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi üyeleri katıldı.

👇
ttb.org.tr/295yj6f
 
Hiroşima ve Nagazaki saldırılarının üzerinden 77 yıl geçti. On binlerce insanın ölümüne neden olan böylesi acıları tekrar yaşamamak için; silahsız, nükleersiz, barış içinde bir dünya umudumuzla…

Katliamda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.

“Nükleere Hayır, Yaşama Evet!”
 
Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin Açtığı Davada Anayasa Mahkemesi’nden Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin Sözleşme Feshi Maddesine İptal Kararı ve TTB Hukuk Bürosu Görüşü

👇
ttb.org.tr/875yj6e
 
TTB ve Sağlık Emek Örgütleri: Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız; Esin Şenol’un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

👇
ttb.org.tr/595yj6d
 
Mücadele Yine Kazandırdı: Aile Hekimliği Sözleşmesi Askıya Alınan Şırnak Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Serdar Küni Görevine İade Edildi

👇
ttb.org.tr/645yj6c
 
📢 #CanlıYayın

Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız, Esin Şenol'un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

👇
twitter.com/i/broadcasts/1…
 
Türk Tabipleri Birliği Retweeted ·  
📢 Basın Açıklaması

Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız, Esin Şenol'un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

🗓 5 Ağustos 2022 Cuma
⏰ 12.30
📍 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Parkı
📽 TTB Youtube-Twitter-Facebook-Instagram Hesaplarından Canlı
 
Türk Tabipleri Birliği Retweeted ·  
📢 Ankara'da #SağlıktaŞiddet ❗️❗️❗️

Ankara EAH Acil Servisinde görev yapan meslektaşımız gece görevi başındayken 3 kişi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Saldırıyı ve saldırganları kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın takipçisi olacağız.
 
📢 Basın Açıklaması

Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız, Esin Şenol'un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

🗓 5 Ağustos 2022 Cuma
⏰ 12.30
📍 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Parkı
📽 TTB Youtube-Twitter-Facebook-Instagram Hesaplarından Canlı
 
Cezaevlerinde Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı Mücadelesi Toplumun Her Kesiminin Sorumluluğudur; Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın Yaşamasını İstiyoruz

🗨 "Adil yargılanma hakkı yaşamsaldır. Yetkilileri iletişim içinde çözüm bulmaya çağırıyoruz."

👇
ttb.org.tr/485yj6b
 
📢 #CanlıYayın

Cezaevlerinde Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı Mücadelesi Toplumun Her Kesiminin Sorumluluğudur

Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın Yaşamasını İstiyoruz

👇
twitter.com/i/broadcasts/1…
 
STED’in Mayıs-Haziran 2022 ve Tütün Özel Sayısı Yayımlandı

👇
ttb.org.tr/435yj6a
 
Türk Tabipleri Birliği Retweeted ·  
📢 Basın Toplantısı

Cezaevlerinde Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı Mücadelesi Toplumun Her Kesiminin Sorumluluğudur

Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın Yaşamasını İstiyoruz

🗓 3 Ağustos 2022 Çarşamba
⏰ 12.30
📍 Türk Tabipleri Birliği
📽 TTB Sosyal Medya Hesaplarından Canlı
 
TTB’den Sağlık Bakanlığı’na ve Tabip Odalarına Yazı: Özel Sağlık Kurumlarındaki Kanser Tedavilerinden İlave Ücret Alınamaz

👇
ttb.org.tr/775yj69
 
TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı:
📌Temmuzda yeni bir rekorla 231 oldu.
📌2022'nin ilk 7 ayında, 2021 yılı toplam sayısına ulaştı.

Ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurtdışı hekim göçü artıyor.
Hakkımızı alana, sağlıklı bir geleceği kurana dek mücadeleye devam!
 
Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu:
Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız!

👇
ttb.org.tr/705yj68
 
Türk Tabipleri Birliği Retweeted ·  
Tabip Odası Başkanımız Dr. Necdet UÇAN görev yaptığı ASM'de bugün hastası tarafından sözlü şiddete uğramıştır.
Kendisine geçmiş olsun diliyor, yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bugüne kadar şiddet yasasını çıkarmayanları, sorumluları göreve davet ediyoruz.
#SağlıktaŞiddetSonaErsin
 
📢 Basın Toplantısı

Cezaevlerinde Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı Mücadelesi Toplumun Her Kesiminin Sorumluluğudur

Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın Yaşamasını İstiyoruz

🗓 3 Ağustos 2022 Çarşamba
⏰ 12.30
📍 Türk Tabipleri Birliği
📽 TTB Sosyal Medya Hesaplarından Canlı
 
📢 #CanlıYayın

Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız!

👇
twitter.com/i/broadcasts/1…
 
📢 Basın Toplantısı

Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız!

📅 2 Ağustos 2022 Salı
⏰ 12.30
📍 Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu
 
Bilimsel gerçekleri ve toplum sağlığını savunmaktan asla vazgeçmeyen Pandemi Çalışma Grubumuzun üyesi Prof. Dr. Esin Şenol'a dönük saldırılara karşı birlikte mücadele edeceğimizi vurguluyor; bilim insanlarının yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.

👇
ttb.org.tr/995yj60
 
Tıpta uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan hekimlerin birçoğu hiçbir gerekçe gösterilmeksizin hâlâ işe başlatılmıyor. Bakanlığı bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeye davet ediyor, ataması yapılmayan hekimlerin bir an önce görevlerine başlatılmalarını bekliyoruz.
 
Sağlık emek mücadelesinin önemli isimlerinden, Ankara Tabip Odası üyesi ve SES önceki dönem genel başkanlarından Dr. Köksal Aydın ölümünün 4. yıldönümünde anıldı

👇
ttb.org.tr/575yj67
 
TTB olarak sağlıkta şiddet gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılan TBMM'deydik. Toplantı yeter sayısı sağlanmadı, yasa teklifimiz görüşülemedi, biz şiddet koşullarında çalışmaya devam ederken Meclis tatile girdi.

Haklarımız ve güvenli çalışma koşulları için mücadeleye devam!
 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre; günlük vaka sayıları 30 binlerden 50 binlerin üzerine çıktı, ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Halk sağlığı önlemlerinin terk edildiği koşullarda risk gruplarındaki insanlarımız gözden çıkarılıyor. Önlem alınması için ne bekleniyor?
 
Sözleşme Kadrolarının Artışı Ne Hekimlerin Özlük Hakkını Ne de Toplumun Sağlığını İyileştirecektir

🗨 Asıl ihtiyaç her çalışanın olduğu gibi bizlerin de hakkımızı alabildiğimiz; toplumsal sağlık hakkı için düzenlemeler yapılan bir sağlık sistemidir.

👇
ttb.org.tr/335yj65
 
Türkiye her gün binbir zorlukla yetişen 7 hekimini kaybediyor❗
 
Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde; Reklam Kurulu’nun, LGBTİ+’ların sansürlendiği H&M kararındaki muhalefet şerhlerine yer verilmedi.

Oysa karar TTB'nin de aralarında olduğu 8 oya karşı 10 oy ile alındı. TTB, itirazlarını muhalefet şerhinde dile getirdi.

👇
ttb.org.tr/435yj64
 
Kamuoyuna sunduğumuz yasa teklifinde, 6136 sayılı kanunda belirtilen ateşli silahların taşınamayacağı yerler için "mahkeme salonlarında ibaresinden sonra gelmek üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında ibaresi eklenmeli" önerimizi hatırlatıyoruz. pic.twitter.com/nXqlkGcElS
Replying to @ttborgtr
Elazığ Fırat Üniversitesi’ndeki silahlı çatışmada yaşamını yitiren kişinin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar, tüm hekim ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileriz.
 
Kamuoyuna sunduğumuz yasa teklifinde, 6136 sayılı kanunda belirtilen ateşli silahların taşınamayacağı yerler için "mahkeme salonlarında ibaresinden sonra gelmek üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında ibaresi eklenmeli" önerimizi hatırlatıyoruz.
 
Türk Tabipleri Birliği Retweeted ·  
Girişimlerimiz Sonuç Verdi: Heybeliada Sanatoryum Binasının Diyanet İşleri Başkanlığı’na Tahsis İşlemi İptal Edildi

istabip.org.tr/7249-girisimle…
 
TTB’den TBMM’deki Siyasi Partilere Çağrı:

🗨 "Önceden kamuoyu ile paylaştığımız yasa teklifi çerçevesinde çözüme yönelik somut adımlar atılması için Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkı vermesini bekliyoruz."

👇
ttb.org.tr/245yj63
 
Türk Tabipleri Birliği olarak TBMM'nin sağlıkta şiddet gündemiyle olağanüstü toplanacak olmasını önemli görüyor, önceden kamuoyu ile paylaştığımız yasa teklifi çerçevesinde çözüme yönelik somut adımlar atılması için meclisteki tüm siyasi partilerin katkı vermesini bekliyoruz.
 
“São Paulo Uçak Gemisi Vakası: Tehlikeli Atıklar Öldürüyor!” Paneli Yapıldı

👇
ttb.org.tr/485yj62
 
📢 #CanlıYayın

Tehlikeli Atıklar Öldürüyor! - São Paulo Uçak Gemisi Vakası

Konuşmacılar:
🎙 Ahmet Soysal
🎙 Arif Müezzinoğlu
🎙 Aslı Odman
🎙 Bülent Şık
Kolaylaştırıcı:
🎙 Metehan Akbulut

👇
twitter.com/i/broadcasts/1…
 
Türk Tabipleri Birliği Retweeted ·  
📢 Panel

Tehlikeli Atıklar Öldürüyor! - São Paulo Uçak Gemisi Vakası

Konuşmacılar:
🎙 Ahmet Soysal
🎙 Arif Müezzinoğlu
🎙 Aslı Odman
🎙 Bülent Şık
Kolaylaştırıcı:
🎙 Metehan Akbulut

🗓 26 Temmuz 2022 Salı
⏰ 19.30
📽 TTB Youtube-Twitter-Facebook Hesaplarından Canlı Yayın
 
TTB, TTB UDEK, HASUDER, KLİMİK ve TTD’den COVID-19 Pandemisi İçin Ortak Uyarı:

Kamu Yönetimini Sorumluluğa Davet Ediyor, Yurttaşlarımızı Tedbirli Olmaya Çağırıyoruz

👇
ttb.org.tr/535yj61
 
📢 #CanlıYayın

COVID-19 Pandemisi: Güncel Durum ve Öneriler

👇
twitter.com/i/broadcasts/1…
 
Türk Tabipleri Birliği Retweeted ·  
📢 Basın Toplantısı

COVID-19 Pandemisi: Güncel Durum ve Öneriler

🗓 26 Temmuz 2022 Salı
⏰ 12.00
📽 TTB Youtube-Twitter-Facebook-Instagram Hesaplarından Canlı Yayın
 
TTB UDEK Yürütme Kurulu, 39 Uzmanlık Derneği ve 51 Tabip Odası TTB’nin Açıklamasına İmza Attı:

Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

👇
ttb.org.tr/995yj60
 
 
Free access is provided to the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.