کرج مردم زدن بیرون از دانشگاه!
#مهسا_امینی
#اعتصابات_سراسری

Tweet Engagement Stats

Stats are based upon replies and quotes of this tweet

Engagement Map

Quotes
Replies
Retweets
Trendsmap

Replies and Quotes

Total of 89 replies and 8 quotes found
In reply to @mamadporii
ما برای آن که ایران؛ خانه ی خوبان شود رنجِ دوران برده ایم رنجِ دوران برده ایم #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
#MahsaAmini #مهسا_امینی
#اعتصابات_سراسری
کرج، 01.10.2022
 
In reply to @mamadporii
همش تکرار میکنم.تا پیروزی چیزی نمانده. استمرار و اتحاد رمز پیروزی ماست #مهسا_امینی #MahsaAmini #OpIran
 
In reply to @mamadporii
برای خودم که دستام واسه بد بودن سیم گیتارم داره تاول میزنه ولی برای کمک به #اعتصابات_سراسری نمیرم سیم گیتارم رو عوض کنم #مهسا_امینی
 
In reply to @mamadporii
تجمعات اگه به سمت بیت رهبری کشیده بشه بهتر نیست؟
 
In reply to @mamadporii
Woman, Life, Freedom #MahsaAmini #مهسا_امینی #OpIran
 
In reply to @mamadporii
مرگ بر جمهوري اسلامي #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون برای خورشید پس از شبای طولانی برای زن، زندگی، آزادی #مهسا_امینی #OpIran #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
یییسسسس #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #مهسا_امینی
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 89
 
In reply to @mamadporii
بجنگ برای آزادی ایران❤🤍💚 #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری‌ #OpIran
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 63
 
In reply to @mamadporii
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 64
 
In reply to @mamadporii
#مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
 
In reply to @mamadporii
Time has come #MahsaAmini #اعتصبات_سراسری #مهسا_امینی
 
In reply to @mamadporii
100:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
#مهسا_امینی
#OpIran
#OpIranمهسا_امینی
#MahsaAmini
#IranProrests
#IranRevolution
#Ian
@UN_HRC
@UN
@UN_Women
#اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 43
 
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 30
 
 
In reply to @mamadporii
برای محافظت از جوانان اعتصاب میکنیم #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 19
 
In reply to @mamadporii
#مهسا_امینی #مهساامینی #Mahsa_Amini #MahsaAmini مهسا امینی #مهسا_امینی #مهساامینی زن زندگی آزادی
 
In reply to @mamadporii
#MahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری برای یک زندگی معمولیییی
 
In reply to @mamadporii
بیشرف و همه جا بی آبرو‌کنید: معرفی بیشرفی به اسم مهران رجبی سلبریتی حکومتی، دلقک طنز و‌ بازیگر میمون فیلمهای سفارشی و تقدیر از نیروی انتظامی جهت سرکوب مردم pic.twitter.com/xuYTw6xa97
 
In reply to @mamadporii
زن زندگی آزادی #مهسا_امینی⁩ ⁧#اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
WOMEN, LIFE, FREEDOM #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #MahsaAmini
 
In reply to @mamadporii
Free Iran #MahsaAmini #opiran #مهسا_امينى
 
In reply to @mamadporii
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 6
 
#مهسا_امینی
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#MahsaAmini
#OpIrani
#Mahsa_Amini
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 23
 
In reply to @mamadporii
71:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
من نمیدونم چرا مردم میرند دم دانشگاه ها یا میادین اصلی شهر تجمع می کنند بخصوص در تهران باید بریم جلو سفارتخونه ها تجمع کنیم عین زمان مشروطه که ملت رفتند تو سفارتخونه انگلیس تحسن کردند، اونموقع دیگه سرکوبگرها تخم نمیکنند تیر و اشک آوربزنند #اعتصابات_سراسری #مهسا_امینی #OpIran
 
In reply to @mamadporii
ایول #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
Iranian are fighting for freedom and jastice. Please be our voice
#MahsaAmini
#OpIran
#مهسا_امینی
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 87
 
In reply to @mamadporii
Freedom #Mahsaamini #مهسا_امینی #OpIran #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
#مهسا_امینی همون شنبس!
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 78
 
 
In reply to @mamadporii
#مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #opIran
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 22
 
In reply to @mamadporii
پلیس ها یه گوشه وایستادن !! یکم عجیبه #مهسا_امینی #opiran #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 5
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 27
 
In reply to @mamadporii
PLEASE be the voice of IRAN. #MahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی THANKS for being our voice. With Love and Respect
 
In reply to @mamadporii
Say her name... #MahsaAmini #مهسا_امینی
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 35
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 104
 
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 57..
 
In reply to @mamadporii
زن زندگی آزادی #مهسا_امینی #حدیث_نجفی قادین کیشی بیر اولسون عدالت آزاد اولسون Qadin kişi bir olsun Ədalət azad olsun
 
In reply to @mamadporii
To have a normal life 🕊️🕊️🕊️ #مهسا_امینی To have basic rights 🕊️🕊️🕊️#MahsaAmini #OpIran
 
In reply to @mamadporii
#مهسا_امینی #mahsaAmini #اشنویه #OpIran پیروزی
 
In reply to @mamadporii
بنام یزدان پیروز باشید #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
 
In reply to @mamadporii
97:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
#مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
#mahsaAmini #OpIran #اعتصاب_سراسری برای مردم ایرانم
 
In reply to @mamadporii
92:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
بنازم به این شجاعت♥️الهی از عمر بعضیا بکاه و به عمر این با غیرتا بیفزا…!#مهسا_امینی #mahsaamini
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 32
 
In reply to @mamadporii
65:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
بچه های یاسوج چرا ساکتین؟؟؟؟؟ #OpIran #MahsaAmini
 
In reply to @mamadporii
برای آزادی #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #OpIran
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 49
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 62
 
In reply to @mamadporii
قطعا امروز حضورمون قوت قلب خواهد بود این حداقل ترین کاریه که میتونیم کنیم #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #OpIran #Mahsa_Amini
 
In reply to @mamadporii
#مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
#مهسا_امینی زن زندگی آزادی
 
In reply to @mamadporii
76:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 31
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 73
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 55
 
In reply to @mamadporii
 
In reply to @mamadporii
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 14
 
In reply to @mamadporii
برای آزادی #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #OpIran
 
In reply to @mamadporii
National Strikes! Withdraw ALL Bank Money! Civil Disobedience! Seize Oligarch Assets! Together we are UNSTOPPABLE. #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #MahsaAmini #OpIran #IranRevolution @washingtonpost @guardian @bbcnews @cnn @reuters @nytimes @DeutscheWelle @FRANCE24 @lemondefr
 
In reply to @mamadporii
افرین کرجیا Woman,life, freedom💚🤍❤ #مهسا_امینی #MahsaAmini #OpIran
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 106
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 40.
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 107
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 4
 
In reply to @mamadporii
:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری 72
 
زن زندگی آزادی
برای ایران #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #OpIran
 
In reply to @mamadporii
101:) #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
In reply to @mamadporii
#mahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری
 
Over 5 replies and quotes not shown

Retweeters

2,872 retweeters not shown
For access to this functionality a Trendsmap Explore subscription is required.

A Trendsmap Explore subscription provides full access to all available timeframes

Find out more

Thanks for trying our Trendsmap Pro demo.

For continued access, and to utliise the full functionality available, you'll need to subscribe to a Trendsmap Pro subscription.

Find out more

This account is already logged in to Trendsmap.
Your subscription allows access for one user. If you require access for more users, you can create additional subscriptions.
Please Contact us if you are interested in discussing discounts for 3+ users for your organisation, or have any other queries.